Op 20 juni 2017 heeft onze collega Anja Vruggink de training voor TMA-gecertificeerd professional met goed resultaat voltooid. Daarmee is ook zij nu gekwalificeerd om de TMA Methode toe te passen in haar beroepspraktijk als arbeidsdeskundige en zogenaamde Talent Motivatie Analyses op te stellen. Anja, van harte proficiat!

Meer informatie over de TMA Methode vindt u .

Ons ‘TMA Team’ bestaat daarmee uit vier personen, namelijk Caroline Riksten, Ynke de Jong, Jan Ridder en Anja Vruggink. Hiermee is tevens een mooie landelijke spreiding gerealiseerd, waarmee we over heel Nederland op structurele en professionele wijze het talent- en competentiemanagement kunnen vormgeven ten behoeve van cliënten en hun re-integratietrajecten.