De Letselschade Raad is een onafhankelijke instantie die al bijna 15 jaar werkt aan meer harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van personenschade of letselschade. Sinds een jaar heeft de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA) hierin een zetel. Deze zetel wordt mede bekleed door onze collega Erwin Audenaerde.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar bijgaand artikel uit AD Visie van juni 2014.

Artikel LSR ADVisie juni 2014