Artikelen en praktijkvoorbeelden

Cliënte van Kim Heitkönig vertelt haar verhaal

Onze arbeidsdeskundige Kim Heitkönig heeft de begeleiding verzorgd van Nicolette Folkers Haar overkwam in 2012 bij het paardrijden een ongeval met ingrijpende gevolgen Zij vertelt haar verhaal in de...

Kim Heitkönig
Praktijkvoorbeeld van herstelgerichte dienstverlening

Een cliënt van onze collega-arbeidsdeskundige Kim Heitkönig heeft aan een ongeval in 2017 een partiële hoge dwarslaesie overgehouden Hij heeft een beperkte spieraansturing onder het niveau van de...

De functie Toezicht binnen de Handreiking Zorgschade

Deel 2 in een reeks van korte artikelen waarin een aantal functies uit de Handreiking Zorgschade nader wordt toegelicht Auteurs: Erwin Audenaerde en Linda Renders, beiden zorgschadedeskundige...

JAV_160211_419 Erwin
Begripsverwarring bij zorgschade

Auteurs: Erwin Audenaerde en Linda Renders, beiden zorgschadedeskundige en betrokken bij de Handreiking Zorgschade van De Letselschaderaad           In...

LetselschadeNEWS over Bedrijfseconomische Quickscan

LetselschadeNEWS laat in het magazine winter 2020 Richard Heling en Paul Bolwijn aan het woord over de bedrijfseconomische quickscan van Heling & Partners Het artikel kunt u hier...

Dwarslaesiepatiënt wordt fitnessinstructeur

Het werk van de arbeidsdeskundige is veelzijdig, boeiend en kan een grote impact hebben op het leven van cliënten Onze collega Erwin Audenaerde werd als onafhankelijk deskundige ingeschakeld bij het...

Mantelzorg èn werk: lastig, maar niet onmogelijk

In de huidige tijd zijn er steeds meer mensen die naast hun werk ook taken als mantelzorger hebben Naarmate dit meer uren per week in beslag neemt, wordt het lastiger de mantelzorg te combineren met...