Een cliënt die na een hem overkomen ongeval blind is geraakt, Henk Mulder, is cum
Laude geslaagd voor zijn bachelor Informatica aan de Technische Universiteit Twente.

Henk is de afgelopen jaren begeleid vanuit Heling & Partners door Max Bentum. Zie ook het bericht op http://nos.nl/l/2095891 of het artikel uit De Twentsche Courant Tubantia