De buitendienstmedewerkers van Heling & Partners hebben een tweedaagse cursus “complexe woningaanpassing” gevolgd, die in-company voor ons georganiseerd werd op 2 en 16 april 2014. Bij onze Regie-Service bij Letsel is woningaanpassing een veelvoorkomend aspect. Daarom achten we het van groot belang dat de specialistische kennis die we al in huis hebben wordt geactualiseerd en waar dat kan verder geoptimaliseerd. Met onze Regie-Service is het immers nadrukkelijk de bedoeling de cliënt en zijn omgeving te ontzorgen; iets wat door deze cursusdagen nóg beter mogelijk is geworden.

Docent Bart van den Eijnde van SCIO Consult heeft tijdens de cursusdagen hetgeen er zoal bij komt kijken bij de aanpassingen van woonvoorzieningen over het voetlicht gebracht.

In de eerste plaats is het noodzakelijk dat er een woonanalyse wordt gemaakt. Daarbij worden de ergonomische belemmeringen in kaart gebracht en kan er naar oplossingen worden gekeken. De bestaande woonsituatie moet feitelijk herontworpen worden. De basis daarvoor is het programma van eisen, waarin bijvoorbeeld complexe bouwkundige aanpassingen naar voren kunnen komen. Vervolgens moeten er deugdelijke en passende offertes komen met een realistisch kostenplaatje en moeten de werkzaamheden gerealiseerd worden.

Door de beide cursusdagen hebben onze arbeids- en re-integratiedeskundigen nog meer tools om tot een adequate totaalaanpak ten behoeve van onze cliënten te komen. Uiteindelijk doel van onze begeleidingstrajecten is de cliënt de regie over zijn leven terug te geven.