Algemeen

Wij hanteren de volgende werkwijze als het gaat om het uitvoeren van opdrachten.

Een opdracht kan bij ons zowel per post op ons postadres alsmede per e-mail worden aangeleverd. De eerste stap is vervolgens het registreren van de opdracht in ons digitale Dossier Volg Systeem.

Aansluitend wordt een workflow uitgezet waarbij afhankelijk van de wens van de opdrachtgever(s) gekozen wordt uit onder andere:

  • het type rapport
  • de afwerktermijn
  • eventuele andere afspraken inzake de uitvoering van de opdracht.

 

Wij sturen de opdrachtgevers een opdrachtbevestiging en onze behandelaar zal zo spoedig mogelijk een afspraak maken teneinde de zaak op te pakken en te starten met de werkzaamheden.

De interne informatiestroom is volledig digitaal. Wij maken daarbij gebruik van het pakket Do Business, van Sense-IT. Dit houdt onder andere in dat van alle zaken de voortgang digitaal wordt bewaakt, zodat ook bij calamiteiten de zaak nooit ‘uit het oog zal worden verloren’. Vanzelfsprekend wordt er dagelijks een back-up van alle data gemaakt.

Uiteindelijk zal de opdracht worden afgesloten met een rapportage of andere wijze van berichtgeving, die zowel fysiek per post als per e-mail aan de opdrachtgever(s) kan worden toegezonden. In verreweg het merendeel van de gevallen zal de factuur direct meegezonden worden. In principe werken wij op uurbasis.

Heling & Partners werkt op een gestructureerde en inzichtelijke manier. Aan de hand van ons Dossier Volg Systeem kunnen we betrokken personen altijd informeren omtrent de stand van zaken in een bepaalde zaak, onafhankelijk van de aanwezigheid van de desbetreffende behandelaar van het dossier.

Aan de andere kant zijn we flexibel genoeg om individuele afspraken met partijen te maken aangaande de behandeling van de aan ons toevertrouwde zaken.

Heling & Partners staat ingeschreven in het Register Letselschade van De Letselschade Raad.

Mocht u vragen hebben omtrent bovenstaande of meer informatie wensen, dan kunt u ons bereiken op telefoonnummer 0592 – 39 46 46 of ons middels het informatieformulier benaderen.


Login