AOV bindend advies

Wanneer partijen het niet eens zijn over de vastgestelde mate van arbeidsongeschiktheid bij particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen kan een onafhankelijke arbeidsdeskundige worden ingeschakeld om de mate van arbeidsongeschiktheid bindend te laten bepalen. Hiertoe verstrekken de partijen (opdrachtgevers) een opdracht aan de arbeidsdeskundige. Deze opdracht kan bijvoorbeeld bestaan uit:

  • het bepalen van de mate van arbeidsongeschiktheid van de verzekerde;
  • het begeleiden van de verzekerde bij het treffen van voorzieningen ter bevordering van diens arbeidsgeschiktheid;
  • de re-integratie van de verzekerde te verbeteren;
  • arbeidsplaatsen en arbeidsomstandigheden inrichten ter voorkoming van verdere arbeidsongeschiktheid van de verzekerde.

De mate van arbeidsongeschiktheid wordt uiteindelijk vastgesteld op basis van de in de kwestie geldende onderhavige polisvoorwaarden.

Ook de arbeidsdeskundigen van Heling & Partners kunnen bindend advies-opdrachten verrichten.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onze werkwijze

Na ontvangst van de opdracht neemt onze behandelend deskundige contact op met de verzekerde en, indien dit is overeengekomen in het werkprotocol, met de behandelaar van de verzekeraar. Aansluitend wordt een gedegen onderzoek ingesteld.

Op basis van de door de verzekerde afgesloten polis verricht de deskundige een onderzoek naar de mate van arbeidsongeschiktheid. Hierbij zijn zowel de polis als de vastgestelde belastbaarheid de uitgangspunten.

 


Login