AOV zelfstandig ondernemers

Heling & Partners wordt door diverse AOV-verzekeraars, assurantieadviseurs en zelfstandig ondernemers ingeschakeld om advies uit te brengen over:

  • de mate van arbeidsongeschiktheid
  • het beperken van deze mate van arbeidsongeschiktheid
  • het samen met de verzekerde zoeken naar oplossingen in zijn/haar bedrijf zodat de continuïteit van het bedrijf en daarmee het inkomen van de verzekerde is gewaarborgd

Er wordt een goed onderbouwd advies en/of visie gegeven in een duidelijk rapport op basis van de:

  • medische belastbaarheid
  • arbeidsdeskundige onderzoeksgegevens
  • benodigde ingewonnen overige informatie
  • eigen deskundigheid

Onze werkwijze

Na ontvangst van de opdracht neemt onze behandelend deskundige contact op met de verzekerde en, indien dit is overeengekomen in het werkprotocol, met de behandelaar van de verzekeraar. Aansluitend wordt een gedegen onderzoek ingesteld.

Op basis van de door de verzekerde afgesloten polis verricht de deskundige een onderzoek naar de mate van arbeidsongeschiktheid. Hierbij zijn zowel de polis als de vastgestelde belastbaarheid de uitgangspunten.

Daarnaast begeleidt de deskundige de ondernemer in zijn/haar re-integratie-traject, bij voorkeur binnen de eigen onderneming. De deskundige adviseert inzake aanpassingen en voorzieningen om daarmee de geconstateerde arbeidsongeschiktheid te beperken.


Login