Arbeidsdeskundig advies bij personenschade

Arbeidsdeskundig advies bij personenschade kan bestaan uit:

  • het analyseren van de re-integratiemogelijkheden van een slachtoffer van letsel, zowel in werk als opleiding. Na een uitgebreide intake geeft de arbeidsdeskundige een indruk van de haalbaarheid van een re-integratietraject en stelt een plan van aanpak op om de re-integratie tot een succes te kunnen maken.
  • het opstellen van een hypothetisch carrièreverloop met *) en zonder ongeval en bepaling van het verlies aan verdienvermogen.
  • het bepalen van de behoefte aan hulp in huishoudelijke arbeid en zelfwerkzaamheid in onder meer woning- en tuinonderhoud van het slachtoffer *).
  • het in kaart brengen van de mogelijkheden tot het verrichten van passende arbeid en mogelijke verdiensten *).
  • het analyseren van werkzaamheden in eigen bedrijf of beroep en opstellen van een taak-/urenanalyse.

*) aan de hand van een door partijen geaccepteerd belastbaarheidspatroon

slider-5


Login