Bedrijfseconomische diensten

De bedrijfseconomen binnen Heling & Partners houden zich primair bezig met de beantwoording van de volgende vragen:

  • Welke invloed heeft letselschade (gehad) op de resultaten van de onderneming van een letselschadeslachtoffer in het verleden, heden en de toekomst?
  • Wat is het verlies arbeidsvermogen van de zelfstandig ondernemer na hem/haar overkomen letsel?

Onze werkwijze

Na ontvangst van de opdracht neemt een van onze bedrijfseconomen contact op met de betrokken partijen en met de persoon in kwestie. Doorgaans wordt er een bezoek aan de persoon in kwestie gebracht om nadere informatie te verkrijgen. Aansluitend wordt branche-informatie gezocht en wordt er, op basis van de beschikbare jaarcijfers en aangiftes Inkomstenbelasting, een financiële analyse uitgevoerd. Een en ander leidt tot een bedrijfseconomische rapportage.

In deze rapportage wordt de onderneming van de cliënt bedrijfseconomisch in kaart gebracht, worden vergelijkingen met de markt opgesteld en wordt ten slotte een hypothetische ontwikkeling van het bedrijf geschetst op basis van onder andere marktontwikkelingen wanneer een ongeval niet zou hebben plaatsgevonden.

Een voorbeeld van een bedrijfseconomische rapportage vindt u hier: Heling & Partners – voorbeeld BE-rapport.


Login