Herstelgerichte dienstverlening

Herstelgerichte dienstverlening is een totaalaanpak ontwikkeld door Heling & Partners voor complexe situaties in de personenschade op het terrein van begeleiding, zorg, wonen, arbeid en welzijn.

Herstelgerichte dienstverlening is tot stand gekomen op grond van de behoefte in de markt aan iemand die als spin in het web complexe zaken organiseert en begeleidt en zo daadwerkelijk iets tot stand weet te brengen. Gedurende het gehele – vaak langdurige – begeleidingstraject wordt door 1 ervaren behandelaar de regie gevoerd. Door tijdelijk de regie te nemen trachten wij met de Herstelgerichte dienstverlening het slachtoffer in staat te stellen na het begeleidingstraject de regie over zijn leven weer in eigen hand te nemen.

Om u een beeld te geven van de activiteiten die bij Herstelgerichte dienstverlening aan de orde komen, geven wij enkele praktijkvoorbeelden. Ook in dit nieuwsitem kunt u meer lezen over de herstelgerichte dienstverlening van Heling & Partners.

Praktijkvoorbeeld 1   Woningaanpassingen bij hoge dwarslaesie

Praktijkvoorbeeld 2   Re-integratie naar passend werk bij dwarslaesie

Praktijkvoorbeeld 3   Een opsomming van meerdere praktijkvoorbeelden

Meer informatie over Herstelgerichte dienstverlening vindt u in onze brochure.


Login