Waarom Medisch Advies van Heling & Partners?

  • Kortere doorlooptijden. Na het verstrekken van de opdracht zal het traject maximaal 4 weken in beslag nemen (exclusief de tijd die gepaard gaat met het inzage-, correctie- en blokkeringsrecht). Tevens zal het feit dat er slechts 1 medisch adviseur is in plaats van 2 medisch adviseurs (een van de belangbehartiger en een van de verzekeraar) een tijdsbesparing opleveren. Discussies over facetten van de belastbaarheid tussen de medisch adviseurs wordt vermeden, omdat partijen zich vooraf confirmeren aan de door de op deze wijze vast te stellen belastbaarheid. Door snellere duiding van de medische beperkingen zijn vervolgacties, zoals re-integratie, meer kansrijk doordat in een kortere periode de afstand tot de arbeidsmarkt niet nog groter wordt.
  • Besparing van kosten. Waar 1 medisch adviseur wordt ingeschakeld in plaats van 2 worden natuurlijk direct kosten bespaard. Echter, het grootste kostenvoordeel zit wellicht in de vergroting van de kans op re-integratie door de tijdwinst. Hierdoor worden de kansen op het optimaler benutten van de resterende verdiencapaciteit vergroot. Hiermee kan onze onafhankelijk medisch adviseur een bijdrage leveren aan de schadebeperking.
  • Slachtoffer centraal. Met het Medisch Advies heeft Heling & Partners nu een compleet dienstpakket onder één dak, afgezien van het regelen van de schade, om het slachtoffer na een ongeval bij te staan en verder te helpen. Er kan snel geschakeld worden tussen de diverse disciplines die wij aanbieden, zodat er weinig tijd verloren gaat aan communicatie (zoals vaak gebeurt als dienstverleners van verschillende organisaties zaken op elkaar moeten afstemmen).
  • Privacyproof. Het op correcte wijze omgaan met persoongegevens van het slachtoffer/de verzekerde in het algemeen en medische gegevens in het bijzonder staat in al ons handelen centraal. Wij hebben onze procedures zo ingericht dat wij voldoen aan de gedragscodes die van toepassing zijn in ons werkveld.
  • Landelijk dekking. Onze medisch adviseurs zijn verspreid over heel Nederland.

Onze werkwijze

Indien u een opdracht voor onafhankelijk medisch advies aan ons wilt verstrekken, kunt u die schriftelijk insturen t.a.v. ons Secretariaat Medisch Advies (Postbus 533, 9400 AA Assen) of mailen naar sma@heling.nl. Met eventuele vragen of indien u zaken wilt afstemmen/toelichten kunt u contact opnemen met Richard Heling (06 – 51 57 57 05) of Max Bentum (06 – 51 57 57 06).

Na het verstrekken van de opdracht ontvangt u van ons een bevestiging. Vervolgens maakt de medisch adviseur een afspraak met het slachtoffer/de verzekerde voor een consult, vragen wij stukken op bij de behandelde sector en zien wij toe op de correcte toepassing van inzage-, correctie- en/of blokkeringsrecht. Het is voor de medisch adviseur noodzakelijk om het slachtoffer/de verzekerde zelf te zien/een medisch onderzoek te verrichten alvorens tot verregaande uitspraken te komen over zijn/haar gezondheid, belasting dan wel belastbaarheid. De Centrale Tuchtraad heeft hierover in april 2012 een uitspraak gedaan. Het conceptrapport wordt vervolgens toegestuurd aan partijen. Reacties van partijen worden door de medisch adviseur verwerkt. Ten slotte verstuurt ons Secretariaat Medisch Advies de definitieve rapportage aan partijen. In dit proces bewaken wij de voortgang, de privacy en de afgesproken doorlooptijden.

Het onderscheidende van Onafhankelijk Medisch Advies van Heling & Partners


Login