Loopbaanadvies

Loopbaanadvisering is gericht op begeleiding van personen in hun functie en hun loopbaan. Dit kan variëren van heroriëntatie op de loopbaan, coaching in de eigen functie, re-integratie tot outplacement.

Wanneer en waarom een loopbaanadviestraject opstarten?
Loopbaanadviestrajecten worden veelal aangegaan wanneer mensen het gevoel hebben toe te zijn aan een nieuwe uitdaging. Dit kan zowel zijn bij de eigen werkgever in een andere, nieuwe functie, maar ook bij een andere werkgever in een nieuwe baan. Ook komt het voor dat men op zoek is naar een heel ander beroep of men gaat starten als zelfstandig ondernemer. Om een goed zelfbeeld te krijgen over kansen en mogelijkheden en voor het realiseren van eigen plannen kan deskundige ondersteuning zinvol zijn.

Ook wanneer personen al enige tijd ziek zijn en daarmee uit het arbeidsproces zijn geraakt, maar toch weer denken aan werken is het vaak niet eenvoudig om de draad weer op te pakken. Ondersteuning van een loopbaanadviseur kan daarbij uitkomst bieden. Dit kan op diverse verschillende manieren zowel voor wat betreft begeleiding bij de re-integratie als bij het maken van een re-integratieplan.

Daarnaast komt loopbaanadvisering/loopbaanbegeleiding naar een nieuwe baan voor bij outplacementtrajecten. Personen die outplacement doen hebben meestal nog een baan, maar raken deze op korte termijn kwijt, hetzij wegens reorganisatie of ten gevolge van een arbeidsconflict.

Loopbaanadvisering betreft vooral het bevorderen van zelfsturing en beoogt effect op de langere termijn. Hiertoe is het belangrijkste uitgangspunt de vraag wie de persoon in kwestie is en wat hij/zij verlangt te doen in zijn/haar werkend leven. Pas daarna komen reeds verworven vaardigheden en de mogelijkheden op de arbeidsmarkt aan de orde. Als iemand goed weet wie hij/zij is en wat hij/zij wil betekenen, is de vertaalslag naar concreet werk eerder een vanzelfsprekendheid.

Let wel: er wordt geen baan voor de persoon in kwestie gezocht, dat doet hij/zij zelf. Maar de loopbaanadviseur geeft wel doorlopend tips en advies en samen worden de inspanningen en het resultaat besproken.

Onze werkwijze bij loopbaanadvies

Een uitgebreid loopbaanonderzoek bestaat uit 7 gesprekken te weten:

 1. Oriënterend gesprek
  Oriëntatie en afstemming met betrokkene van vraag en aanbod. Betrokkene krijgt vooraf opdracht zijn CV te actualiseren en deze wordt tijdens het gesprek doorgenomen.
 2. Intakegesprek
  Inventarisatie van de loopbaan en de levensloop; verfijning van de doelstelling, uitwerken van opdrachten.
 3. Biografiegesprek
  Opmaken van de ervaringen tot nu, doornemen van de persoonlijke leer-, levens- en werkervaringen. Thema’s, valkuilen en uitdagingen bepalen. Er worden opdrachten gemaakt met betrekking tot bepaling van zingeving en vitaliteit.
 4. Eerste koersgesprek
  Verdere inventarisatie van kwaliteiten en van persoonlijke ijkpunten voor zingeving en vitaliteit. Er worden verdiepende en maatwerkopdrachten gemaakt.
 5. Tweede koersgesprek
  Valkuilen vertalen in uitdagingen en het bepalen en uitzetten van drijfveren. De uit te voeren opdrachten zijn gericht op de arbeidsmarkt.
 6. Derde koersgesprek
  Vaststelling van de koersbepaling richting de arbeidsmarkt, er wordt bepaald wat voor betrokkene het meest aansprekende beroep c.q. branche is. Er wordt een eigen actieplan gemaakt.
 7. Rapportbespreking
  Afstemming met betrokkene van de eindrapportage aan de opdrachtgever en bespreking van het actieplan. Er wordt gewerkt aan het concreet uitwerken van het actieplan onder begeleiding van de loopbaanadviseur.

Tijdsinvestering
Het uitgebreide loopbaanonderzoek omvat ongeveer 4 maanden waarin het oriëntatie- en het intakegesprek elk 1 uur en de overige gesprekken 2 uren zullen duren. Desgewenst kan halverwege het traject een schriftelijk tussenverslag worden uitgebracht.

Wij streven ernaar om de gesprekken te laten plaatsvinden in een zakelijke ruimte die van tevoren door ons in overleg met de persoon in kwestie wordt uitgezocht.


Login