Mediation

Mediation is een vorm van conflictoplossing via bemiddeling door een neutrale derde: de mediator. Door inschakeling van een mediator kan de gang naar de rechter of een ander formeel beslissingsbevoegd orgaan worden vermeden.

Geschil oplossen? Mediation!
Wie een geschil heeft wil daar zo snel mogelijk van af. Liever een normale werkverhouding tussen partijen dan juridische steekspelen. Deze laatste monden vaak uit in procedures bij de rechter en kosten veel tijd, energie en geld. Bovendien is de uitkomst van een geding niet altijd een oplossing voor het conflict dat onderwerp is van het geding.

Mediation: gezamenlijke oplossing
Mediation is kort gezegd: het gezamenlijk oplossen van een geschil met behulp van een neutrale, gekwalificeerde conflictbemiddelaar: de mediator. De mediator neemt geen standpunt in, maar helpt de partijen om een eigen oplossing te vinden. Een groot voordeel van mediation is dat er geen “uitspraak van bovenaf” wordt opgelegd, maar dat partijen samen bepalen hoe de oplossing er uit ziet. De acceptatie van een via mediation bereikte gezamenlijke oplossing ligt daardoor in de regel hoog. Ook wordt de relatie tussen partijen niet onnodig beschadigd; vaak wordt deze juist weer beter.

Voordelen van mediation
Mediation kent een groot aantal voordelen boven andere vormen van geschiloplossing. De belangrijkste daarvan zijn

 • snel
 • flexibel
 • kosten-efficient
 • toekomstgericht
 • informele procedure
 • actieve rol van partijen
 • deskundige begeleiding
 • vertrouwelijk en besloten
 • ruimte voor creatieve oplossingen
 • de belangen van partijen staan centraal
 • geen onnodige beschadiging van relaties
 • gezamenlijke oplossing leidt tot een win-win situatie
 • gezamenlijke oplossing betekent hoge acceptatiegraad

Heling & Partners werkt volgens de richtlijnen van het NMI Mediation Reglement.


Login