Werkgever-werknemerzaken

(Her)kent u de volgende situatie?

U hebt een arbeidsongeschikte werknemer in dienst die als gevolg van ziekte of letselschade en niet (volledig) kan functioneren in de eigen werkzaamheden.

Als werkgever zijn de financiële risico’s voor u. Maar hoe groot zijn uw financiële risico’s exact? Wat zijn uw verantwoordelijkheden en re-integratieplichten? En wie zorgt voor de oplossing bij langdurig verzuim van uw arbeidsongeschikte werknemer?

De werkgever draagt de financiële verantwoordelijkheid (2 jaar loondoorbetaling) en heeft ingeval van eigenrisicodragerschap 10 jaar re-integratieplicht voor de arbeidsongeschikte werknemer.

U hebt al diverse mogelijkheden onderzocht, maar toch komt u er (ook met hulp van de arbodienst) niet uit om uw arbeidsongeschikte werknemer te re-integreren. Wat dan? Kies voor de aanpak van Heling & Partners! Dé experts in re-integratie.

Wat kan Heling & Partners voor u betekenen?

  • Wij informeren u als werkgever vrijblijvend over de consequenties als gevolg van de veranderende wetgeving (Wet Verbetering Poortwachter en Wet WIA);
  • Wij brengen de situatie met betrekking tot verzuim en mogelijke instroom in de Wet WIA in kaart en benoemen de financiële risico’s;
  • Wij bepalen de duurzame arbeidsmogelijkheden van de (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemer en begeleiden bij de interne en externe re-integratie;
  • Wij ondersteunen u bij dossieronderzoek voor de wettelijke re-integratieverplichtingen.

Waarom kiest u voor Heling & Partners?

  • Wij hebben een arbeidsdeskundige focus gericht op daadwerkelijke re-integratie en benutting van de volledige restverdiencapaciteit, waar arbodiensten veelal een medische focus hebben;
  • Veel werkgevers hebben de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid verzekerd (ziektegeld, collectieve WIA-gat en WIA-excedent verzekeringen). Hiermee is de werknemer echter nog niet vervangen (met de daarbij komende kosten) en hebt u nog niet aan uw re-integratieverplichtingen voldaan. Wij zorgen met onze dienstverlening voor optimale benutting van het arbeidsvermogen van uw werknemer, in eerste instantie intern en anders extern. Dit doen wij snel en efficiënt; dat scheelt tijd en geld;
  • Wij hebben vanaf onze start in 1992 ervaring opgedaan in een daadkrachtige aanpak van arbeidsongeschiktheid. Wij hebben een goede naam in deze markt en een uitstekend trackrecord als het gaat om een snelle arbeidsdeskundige inventarisatie en een succesvolle re-integratie.

Mocht u geïnteresseerd zijn in onze dienstverlening in werkgeverszaken, neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op. Dit kan via het informatieformulier of telefonisch op 0592 – 39 46 46. Max Bentum en Richard Heling kunnen u nadere informatie verstrekken.


Login