Re-integratie bij personenschade

In letselzaken/personenschadezaken geven onze deskundigen een goed onderbouwd advies en een heldere visie in een duidelijk rapport op basis van de:

 • medische belastbaarheid
 • arbeidsdeskundige onderzoeksgegevens
 • benodigde ingewonnen overige informatie
 • eigen deskundigheid

Onze werkwijze

Na ontvangst van de opdracht neemt onze behandelend deskundige contact op met de betrokken partijen en met de persoon in kwestie. Aansluitend wordt een gedegen onderzoek ingesteld.

Wij onderscheiden bij letselschade analyse-opdrachten en re-integratie-opdrachten.

Bij analyse-opdrachten betreft het onder andere:

 • het bepalen van de mate van arbeids(on)geschiktheid
 • het vaststellen van verlies van arbeidsvermogen, inclusief huishoudelijke arbeid en/of doe-het-zelfactiviteiten
 • het schatten van bedrijfsschade wegens arbeidsongeschiktheid
 • het beoordelen van resterende arbeids- en verdienmogelijkheden op de arbeidsmarkt
 • het beoordelen van inkomensderving als gevolg van ziekte en/of gebrek.

Bij re-integratieopdrachten gaat het om:

 • het begeleiden naar betaalde arbeid van de cliënt, binnen of buiten de organisatie waar hij/zij voorafgaand aan het letsel werkzaam was (interne of externe re-integratie)
 • het treffen van maatregelen ter bevordering van de arbeidsgeschiktheid, zoals bijvoorbeeld scholing, training, werkaanpassing, voorzieningen en dergelijke
 • het inventariseren en realiseren van subsidiemogelijkheden bij re-integratie
 • het adviseren van betrokken partijen omtrent de effecten van sociale wetgeving (bijvoorbeeld Wet WIA)
 • het geven van advies en het treffen van maatregelen op personeels- en arbeidsrechtelijk gebied.

Login