TMA Analyse

TMA-methode (talent motivatie analyse)

Visie
Mensen functioneren het best, leren het snelst, komen zelf in actie en zijn het meest betrokken als ze werk doen dat in dezelfde richting gaat als hun drijfveren, talenten, cognitieve capaciteiten en competenties. Ze zijn het meest gemotiveerd, effectief en succesvol in werk dat het dichtst bij hun ware aard ligt. Men moet vooral kijken naar wat er al bij mensen aanwezig is en daar kan men het best gebruik van maken. Ofwel: mensen activeren vanuit een positieve benadering en vanuit hun intrinsieke motivatie. Vanuit dit uitgangspunt zet de TMA-methode de persoon centraal en op de troon die bij hem/haar past.

Onze TMA-professionals:

TMA-deskundigen

 

 

 

Caroline Riksten, Jan Ridder en Ynke de Jong (v.l.n.r.)

Anja Vruggink

 

 

 

De TMA-aanpak
De TMA-methode gebruikt een wetenschappelijk gevalideerde werkwijze die binnen de kaders van dit vraagstuk de volgende analyses kan bevatten:

1. TMA-talentenanalyse
De TMA-talentenanalyse is een uniek instrument waarbij door middel van een interactieve methode de (22) drijfveren, (44) talenten en de ontwikkelmogelijkheden van een kandidaat in kaart worden gebracht.
Als het ware worden de denkprocessen, die ten grondslag liggen aan gedrag, in kaart gebracht en zo wordt een ‘blauwdruk’ van de kandidaat gemaakt. Het is daarmee een diagnostisch instrument voor talenten en persoonlijkheidsonderzoek.

2. Talent en competentiepaspoort
Door middel van het maken van de TMA-talentenanalyse krijg je inzicht in de ontwikkelbaarheid van de 53 competenties die de TMA-methode biedt. Er wordt onderscheid gemaakt tussen makkelijk, redelijk en moeilijk ontwikkelbare competenties.

3. 0-90-360 graden-feedback analyse
360 graden-feedback is het instrument op het gebied van beoordeling en ontwikkeling van medewerkers voor het meten van competenties. Bij dit instrument gaat het om het genereren van feedback door een aantal personen met een verschillend perspectief op het gedrag van de beoordeelde persoon. Het doel is om een zo breed mogelijk beeld te schetsen van het huidige gedrag in de werksituatie. De TMA-methode faciliteert 360 graden-feedback met de competenties die binnen de TMA-methode gehanteerd worden.

4. TMA-teamanalyse
De TMA-teamanalyse verzamelt de TMA-profielen van teamleden en genereert een overzichtelijk rapport dat direct inzichtelijk en bespreekbaar maakt waar de knelpunten en de sterke punten van het team liggen. De uitkomst geeft informatie over de leider en de verschillende leden van het team en leidt tot een betere balans en betere prestaties van het team.

5. Capaciteitenanalyses
De TMA-capaciteitenanalyses zijn bedoeld voor personen met een leeftijd vanaf 16 jaar vanaf mbo-niveau. De analyses geven een goed beeld van het cognitieve capaciteitenniveau van de kandidaat. De volgende onderdelen zijn beschikbaar: logisch figuurlijk inzicht, cijfermatig inzicht, logisch taal inzicht, technisch inzicht, controleren en rekenvaardigheid. Normen zijn beschikbaar op mbo- en hbo-/ WO niveau.

6. Beroepssectoren en activiteiten interesse analyse (BAIA)
De Beroepssectoren en Activiteiten Interesse Analyse is er voor personen vanaf 14 jaar van havo- tot en met universitair niveau. Deze analyse geeft aan in welke sectoren en in welke werkgerelateerde activiteiten iemand geïnteresseerd is.

7. TMA Career Advisor
Met de TMA Career Advisor kan een persoonlijk beroepskeuzeadvies worden gegeven op basis van de talenten en de beroepssectoren en Activiteiten Interesse Analyse. De Career Advisor combineert alle persoonlijke gegevens van een kandidaat (competenties, talenten, voorkeur beroepssector), wat vervolgens leidt naar mogelijk interessante beroepen. Deze bevat meer dan 4.000 beroepen variërend van basis- tot universitair niveau.
 Per beroep zijn het niveau, de activiteiten, de competenties en de talenten toegelicht. Van alle beroepen is bovendien aanvullende informatie op te vragen, zoals waar worden de opleidingen gegeven.
Met één muisklik zijn per beroep de bestaande vacatures op te vragen. De vacatures kunnen worden weergegeven per gewenste stad of gebied.

Wat kun je doen met de uitkomsten van de TMA-talentenanalyse?
De TMA-talentenanalyse maakt het mogelijk een objectieve, opbouwende en vooral diepgaande analyse van drijfveren, talenten en ontwikkelmogelijkheden te maken. De analyse brengt 22 drijfveren en 44 talenten in kaart, zodat je de intrinsieke motivatie, de aanleg voor competenties en het voorkeursgedrag van mensen objectief in beeld hebt. Daarbij geeft de talentrapportage inzicht in de persoonlijke voorkeur van een kandidaat rondom zijn/haar ideale werkomgeving en management, effectief communicatiegedrag en leer- en ontwikkelstijl.

De TMA-talentenanalyse wordt toegepast voor selectie-, ontwikkelings-, mobiliteits-, beroepskeuze- en re-integratievraagstukken. Bij Heling & Partners zal het mobiliteitsvraagstuk het meest voorkomen. Hiervoor kunnen de volgende instrumenten worden ingezet:

– TMA talentenanalyse;
– TMA Beroepssectoren en Activiteiten Interesse Analyse (BAIA);
– TMA Career Advisor;
– TMA jobfinder.

Tevens is het mogelijk de capaciteitenanalyse aanvullend in te zetten. Deze laatste analyse dient in een gecontroleerde omgeving te worden gemaakt, aangezien een aantal tests onder tijdsdruk zullen worden gemaakt.

Op basis van de uitkomsten van de diverse analyses krijgt de kandidaat adviezen ten aanzien van zijn/haar terugkeer naar de arbeidsmarkt. Ook een opleidingsadvies om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten zou tot de mogelijkheden kunnen behoren.

Hoe werkt de TMA?
Afhankelijk van de vraag worden de betreffende analyses voor de kandidaat online klaargezet en deze kan hij/zij thuis invullen. Na het invullen van 312 meerkeuzevragen van de TMA-talentenanalyse ontvangt de kandidaat een uitgebreid en objectief rapport over de talenten, competenties en capaciteiten. Deze rapportage dient enerzijds als advies voor de kandidaat en is anderzijds de basis voor de nabespreking. In de TMA radar wordt de uitslag van de meting van 22 drijfveren en 44 talenten van de kandidaat in één oogopslag gerapporteerd. Het bijbehorend rapport is haarscherp en uitgebreid.

tma-radar

 

 

 

 

 

Voor de nabespreking zal een gecertificeerd TMA-professional van Heling & Partners (Ynke de Jong, Caroline RikstenJan Ridder of Anja Vruggink) de kandidaat thuis bezoeken om de rapportage na te bespreken.

Voor de gehele TMA-afname, inclusief een bezoek aan de kandidaat voor de nabespreking, zal Heling & Partners € 950,– exclusief btw in rekening brengen.

Wilt u meer informatie over de TMA of zich hiervoor aanmelden?
Onze TMA-professionals Ynke de Jong, Caroline RikstenJan Ridder of Anja Vruggink informeren u graag nader. Zij zijn bereikbaar via ons hoofdkantoor op telefoonnummer 0592 39 46 46 of per e-mail info@heling.nl.

 


Login