De Stichting Personenschade Instituut van Verzekeraars (PIV) en Studiecentrum Kerckebosch hebben op 31 maart 2017 de jaarlijks PIV-conferentie gehouden. De bedoeling daarbij is met elkaar van gedachten te wisselen over actuele onderwerpen op het gebied van personenschade, aansprakelijkheid en verzekering.

Het centrale thema dit jaar was: Veiligheid Voorop! Naar minder ongevallen en minder hobbels in de letselschaderegeling

Na een plenair ochtendprogramma hebben de aanwezige deelnemers in de middag 2 parallelsessies kunnen bijwonen. Een van de sprekers tijdens de 7 parallelsessies was onze collega Erwin Audenaerde, gecertificeerd registerarbeidsdeskundige. Hij heeft samen met Marco Speelmans, Business Manager Personenschade bij Aegon Nederland, een presentatie gehouden over ‘Zorgschaderegeling in de letselschadepraktijk; de noodzaak van een (door de branche zelf opgestelde) regeling’.

Naar aanleiding van kritiek uit de branche op het onderdeel zorgkosten in het wetsvoorstel ‘zorgkosten en affectieschade’ uit 2014, is op initiatief van De Letselschaderaad een werkgroep geformeerd en hebben expertmeetings plaatsgevonden onder leiding van prof. mr. Siewert Lindenberg. In deze parallelsessie is stilgestaan bij de belangrijkste kritiekpunten op het wetsvoorstel en de conclusies uit de expertmeetings. Een van de conclusies die nader is beschouwd is de noodzaak van een regeling zorgkosten. Het werk van de werkgroep is belicht en er is een actueel beeld van de stand van zaken geschetst.

De presentatie kunt u hier (na)lezen.

Binnenkort behandelt de Tweede Kamer het wetsvoorstel affectieschade en wordt de Kamer door de minister geïnformeerd over de stand van zaken over de zorgschade.