Op de PIV Jaarconferentie op 27 maart 2015 heeft Erwin Audenaerde, gecertificeerd registerarbeidsdeskundige bij Heling & Partners, samen met Hans Tiemersma, senior rekenkundig expert personenschade bij Cunningham Lindsey Nederland, een presentatie gegeven over de wijzigingen van het nieuwe ten opzichte van het oude zorgstelsel. De titel van de presentatie luidde: “Wat na de AWBZ?”

In het nieuwe stelsel krijgen gemeenten en zorgverzekeraars een grotere rol. Welke zorgzwaartepakketten vallen onder de gemeente en de zorgverzekeraar en welke onder de WLZ (voorheen AWBZ)? Hoe gaat het met aanpassingen en hulpmiddelen? Wie stelt de indicatie? Hoe hoog is de eigen bijdrage? Bij deze presentatie is ook gekeken naar hoe zich een en ander vertaalt naar de gevolgen voor de letselschadepraktijk.

De hand-out van de presentatie van Erwin kunt u hier nog eens nalezen.