JAV_160211_432 ERwinOnze collega Erwin Audenaerde was voorzitter van de werkgroep die de ‘Handleiding traumatisch hersenletsel en letselschadebehandeling’ heeft ontwikkeld in opdracht van De Letselschade Raad.

Traumatisch hersenletsel wordt niet altijd herkend en erkend, zo wordt duidelijk op basis van signalen vanuit slachtofferorganisaties en mensen uit de dagelijkse praktijk rond zogenaamd mild hersenletsel. Dit kan aanleiding zijn voor discussies in de schadeafwikkeling. De Handreiking is opgesteld om te komen tot een betere aanpak van letselschadebehandeling bij traumatisch hersenletsel en is bestemd voor alle letselschadeprofessionals die daarbij betrokken zijn. In de handreiking staat een checklist, een toelichting en een knelpuntenanalyse.

Meer informatie is te lezen middels onderstaande links:
https://deletselschaderaad.nl/activiteit/project-betere-behandeling-niet-aangeboren-hersenletsel/
https://www.arbeidsdeskundigen.nl/actueel/nieuws/handreiking-traumatisch-hersenletsel-en-letselschadebehandeling-van-de-letselschaderaad
https://deletselschaderaad.nl/wp-content/uploads/Handreiking-traumatisch-hersenletsel-en-letselschadebehandeling-231118.pdf