Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Ook Heling & Partners heeft de consequenties van deze wetgeving in kaart gebracht. We hebben al vele maatregelen getroffen. Zo ben ik, Richard Heling, de Functionaris Gegevensverwerking (FG) binnen het bedrijf en hebben we diverse werkwijzes binnen onze organisatie aangepast.

Naast de consequenties voor ons vanuit de wetgeving hebben ook diverse opdrachtgevers hun wensen en eisen vanuit de AVG aan ons bekend gemaakt. Heling & Partners heeft ervoor gekozen alle consequenties van de nieuwe wet te laten inventariseren door zowel een externe bedrijfskundige als ook een afstudeeropdracht te verstrekken aan een student rechten. Naar aanleiding van deze inventarisatie is een concreet plan van aanpak opgesteld. Nu de datum van 25 mei bereikt is en wij ervan uitgaan dat we alle eisen en wensen hebben kunnen verzamelen gaan we direct aan de slag met de uitvoering van het plan van aanpak. Het is een bewuste keuze geweest om in één keer alle veranderingen door te voeren. Het houdt in dat we vandaag weliswaar nog niet alles hebben doorgevoerd, maar dat zal op korte termijn gerealiseerd worden.

In dat kader zal er binnenkort ook een nieuw privacyreglement op deze website gepubliceerd worden. We gaan daarnaast anders om met gegevensverwerking bij de uitvoering van de aan ons verstrekte opdrachten. U zult daar in de praktijk mogelijk mee van doen krijgen, maar onze verwachting is dat het met name intern een verandering in bepaalde werkwijzes met zich meebrengt. U mag van ons (zoals altijd) verwachten dat wij dit op een professionele manier zullen uitvoeren.

Voor vragen of opmerkingen op dit gebied kunt u mij altijd bellen op 0592 39 46 46 of rechtstreeks op 06 51 57 57 05.

Assen, 25 mei 2018

Richard Heling
Directeur Heling & Partners BV