Heling & Partners is gespecialiseerd in herstelgerichte dienstverlening, de zogenaamde regieservice bij zwaar letsel.

 

De herstelgerichte dienstverlening door Heling & Partners omvat:

  • organiseren van huishoudelijke hulp
  • woningaanpassing realiseren
  • autoaanpassing verzorgen
  • advies op financieel gebied
  • zelfredzaamheid vergroten
  • terugkeer in werk
  • aanpassingen op de werkplek
  • ondersteuning en begeleiding

 

Begin februari 2013 werd onze arbeidsdeskundige Tom Verdonschot gevraagd een toen 35‑jarige vrouw te begeleiden in het kader van onze herstelgerichte dienstverlening bij zwaar letsel. Haar overkwam in december 2012 een ongeval, waarbij zij een hoge dwarslaesie opliep. Tom heeft deze vrouw en haar gezin begeleid en in staat gesteld de regie over hun leven weer in eigen hand te nemen.

Zo is het gegaan