IMG_9108

IMG_9122

IMG_9237

 

 

 

 

 

Hier vindt u een interview dat het verhaal vertelt van Henk Mulder, cliënt van onze medewerker Max Bentum. De heer F. Emmerig van De Vereende (aansprakelijk verzekeraar, voorheen het Waarborgfonds Motorverkeer) en de heer F.P. Visser van Nostimos (belangenbehartiger) hebben Heling & Partners in deze zaak ingeschakeld.

Henk is na een hem overkomen ongeval volledig blind geworden. Max heeft Henk geholpen de nodige stappen te zetten na zijn revalidatie. Op het gebied van het vervolgen van zijn studie aan de Universiteit Twente heeft Max als coach en sparringpartner gefungeerd. Lees het verhaal van Henk, over de hindernissen waar hij tegen aanliep en de bewonderenswaardige wijze waarop hij hier met zijn grote doorzettingsvermogen en met hulp van Max is omgegaan.

NB Het interview is geplaatst in het PIV-Bulletin van juni 2017, een uitgave van de Stichting Personenschade Instituut van Verzekeraars. Zie ook: website PIV. Het interview werd opgetekend door onze (inmiddels) oud-binnendienstcollega An Meertens.

artikel PIV juni 2017 Henk Mulder