jav_160211_091-jan-pMet ingang van 1 oktober 2016 zal Jan Pigge stoppen met zijn werkzaamheden als arbeidsdeskundige. Hij gaat dan van zijn welverdiende pensioen genieten. Jan is bijna twintig jaar bij Heling & Partners actief geweest in de buitendienst; een memorabele tijd! Toen Jan bij Heling & Partners kwam werken, bestond het personeelsbestand uit twaalf personen; inmiddels zijn we met vijftig medewerkers! Jan heeft een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van ons bedrijf en het arbeidsdeskundige vak. Verder is hij jarenlang actief geweest als bestuurslid van onze personeelsvereniging. Ook heeft hij zich bekwaamd tot mediator; iets wat hem goed van pas zal komen bij het vrijwilligerswerk waarvoor hij zich heeft aangemeld.

Jan, we zijn je heel veel dank verschuldigd voor de wijze waarop je je altijd voor Heling & Partners hebt ingezet. Jouw collegialiteit is een voorbeeld voor ons allen. Binnenkort nemen we uiteraard nog officieel afscheid, maar langs deze weg willen we je toch alvast ‘uitzwaaien’, want je laatste werkdag zit er inmiddels al op. We wensen jou en Thera een geweldig mooie pensioentijd toe! En uiteraard zien we je graag nog eens langs komen in Assen.