Erwin Audenaerde

Erwin Audenaerde

In 1997 ben ik in de personenschadebranche gaan werken; vanaf juli 2001 bij Heling & Partners. In het begin lag de nadruk op re-integratie van personen met letselschade. Inmiddels gaat de aandacht meer en meer uit naar het begeleiden van mensen om ze weer zo goed mogelijk te laten deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Ik werk hierbij nauw samen met mijn assistente in de binnendienst Josien Meijering.

Ik vind mijn uitdaging in het begeleiden van het slachtoffer zelf en zijn of haar omgeving. Het is een hele toer voor mensen om hun weg te vinden in het woud van uitkeringen, voorzieningen en regelgeving. Maar ook het verkrijgen van adequate begeleiding door ter zake deskundigen is zeker geen vanzelfsprekendheid.

In 2009 heb ik met succes de opleiding tot gerechtelijk deskundige voltooid en ben opgenomen in het Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen (LRGD) . Naast mijn dagelijkse werk vertegenwoordig ik de beroepsgroep arbeidsdeskundigen in het platform van De Letselschade Raad en ik vervul meerdere docentschappen.

Mijn werkgebied is Zuidwest-Nederland.

In mijn vrije tijd ben ik een fervent duurloper en looptrainer bij een atletiekvereniging, waar ik 2 keer per week een groep enthousiaste lopers train.

Opleidingen en cursussen

 • HBO Management, Economie en Recht
 • Opleiding tot arbeidsdeskundige
 • Gerechtelijk Deskundige
 • LEF in de letselschaderegeling
 • Wet Verbetering Poortwachter en Toetsingscriteria
 • Re-integratiemethodiek en bemiddeling
 • Motivationele technieken
 • Deelgeschillen in letselschadezaken
 • Systeemleer
 • Samenwerken met moeilijke mensen
 • Actualiteiten Letselschade
 • Omgaan met persoonsgegevens in de verzekeringsbranche
 • Cliëntgericht schaderegelen
 • Arbeidskundige begeleiding bij verzuim door psychische klachten
 • NAH: Over het herkennen en van signalen en het ‘hoe verder…’
 • Werken met de ICF