Jan Ridder

Jan Ridder

Na bijna 20 jaar bij Heling & Partners in loondienst te hebben gewerkt, ben ik nu als zelfstandig arbeidsdeskundige actief. Daarvoor heb ik mij jarenlang beziggehouden met het begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In 2000 ben ik arbeidsdeskundige geworden om mij meer te specialiseren richting arbeid, werk en inkomen; vanaf 2002 als zodanig bij Heling & Partners werkzaam.

Ik vind het in de begeleiding van mensen met letsel belangrijk dat er wordt gekeken naar de mogelijkheden en dat er rekening wordt gehouden met de beperkingen. Mensen met letsel krijgen te maken met veel deskundigen die allemaal een mening hebben. Ik vind het dan prettig hierin een soort coördinerende rol te hebben, waarbij men met vragen bij mij terecht kan.

Als loopbaancoach begeleid ik mensen in het vinden van passend werk bij de eigen werkgever of buiten de eigen werkgever. Hierin kijk ik vooral wat iemand drijft, wat zijn de beperkingen en hoe kunnen er weer mogelijkheden worden gecreëerd op de arbeidsmarkt.

Ook ben ik gecertificeerd TMA-methode professional. Ik kan beroepskeuzetesten afnemen om zo samen met iemand te kunnen bepalen welke richting ingeslagen kan worden op de arbeidsmarkt. Hierbij wordt er vooral gekeken naar de kwaliteiten, vaardigheden en drijfveren die iemand heeft.

Mijn werkgebied is Midden- en West-Nederland.

Opleidingen en cursussen

 • HBO Personeel & Arbeid
 • Verhaalsrecht
 • Beroepsopleiding tot arbeidsdeskundige
 • Migratie en arbeidsongeschiktheid
 • Tijdige re-integratie bij ziekteverzuim
 • CBBS
 • Basiscursus Letselschaderegeling
 • Post-hbo opleiding loopbaancoach en mobiliteitsadviseur
 • Wet verbetering poortwachter en Toetsingscriteria
 • Re-integratiemethodiek en bemiddeling
 • Motivationele technieken
 • Samenwerken met moeilijke mensen
 • NLP Practioner
 • Basisopleiding Systemisch Werk
 • Cliëntgericht schaderegelen
 • Indicatiestelling AWBZ
 • NLP Master Practioner
 • Non-duale Coaching en Therapie Opleiding
 • TMA gecertificeerd professional
 • Ontdek paardencoaching