Peter Hulsen

Peter Hulsen

Sinds 1995 ben ik werkzaam als arbeidsdeskundige; aanvankelijk bij de voorlopers van het UWV en sinds eind jaren ’90 tevens in het private domein. Sindsdien verricht ik arbeidsdeskundige werkzaamheden in zowel AOV- als letselzaken. Vanaf 2004 ben ik werkzaam bij Heling & Partners. Tot mijn specialismen behoren onder meer diverse claimbeoordelingen waaronder de beoordeling van verlies aan arbeidsvermogen, zelfwerkzaamheid en huishoudelijke arbeid, re-integratiemogelijkheden en overige analysevraagstukken. Ik begeleid werknemers na een ongeval bij re-integratie binnen en buiten het dienstverband, bij scholingstrajecten, rondom UWV-procedures inclusief bezwaar en beroep en in overige re-integratieactiviteiten, zoals vrijwilligerswerk of dagbesteding. Daarnaast richt ik mij op het coachen en begeleiden van arbeidsongeschikte ondernemers.

In het kader van second opinion, bindend advies en arbitrage aanvaard ik tweezijdig oordeelsvormende opdrachten. Daartoe word ik bovendien geregeld benoemd als gerechtelijk deskundige door diverse rechtbanken, gerechtshoven en de Centrale Raad van Beroep; hiervoor ben ik als gerechtelijk deskundige geregistreerd bij het LRGD.

Mijn werkgebied is Midden- en Oost-Nederland.

Naast mijn primaire beroepswerkzaamheden ben ik docent bij Scolea Opleidingen en lid van het Centraal Arbeidsdeskundig Tuchtcollege van de Stichting Register Arbeidsdeskundigen.

Opleidingen en cursussen

  • Opleiding tot arbeidsdeskundige
  • HBO Personeel & Arbeid
  • Basiscursus letselschaderegeling
  • Tijdcontingente re-integratie
  • Gerechtelijk deskundige