Rob de Vree

Rob de Vree

Sinds 1994 werk ik bij Heling & Partners als gecertificeerd registerarbeidsdeskundige. Ik heb ruime ervaring in arbeidsdeskundige beoordelingen, zowel in AOV als in letselzaken. Mijn specialisaties zijn onder andere het beoordelen van verlies arbeidsvermogen, doen van acceptatieonderzoeken ten behoeve van AOV, beoordelingen van zelfwerkzaamheid en huishoudelijke arbeid en analysewerkzaamheden.

In maart 2007 heb ik met succes de opleiding tot gerechtelijk deskundige voltooid en ben ik opgenomen in het Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen (LRGD).

Mijn werkgebied is Midden-Nederland.

Opleidingen en cursussen

 • Opleiding tot arbeidsdeskundige
 • Basiscursus Letselschaderegeling
 • Tijdcontingente re-integratie
 • Gerechtelijk Deskundige
 • Motivationele Technieken
 • Wet verbetering poortwachter
 • Re-integratiemethodiek en Bemiddeling
 • Fysieke Arbeid en Terugkeer naar Werk
 • De Zieke Werknemer
 • Geschil tot Oplossing
 • Systeemleer
 • WMO bij Letselschade
 • Actualiteiten Letselschade
 • Samenwerken met Moeilijke Mensen
 • Cliëntgericht Schaderegelen
 • Omgang Persoonsgegevens in de Verzekeringsbranche
 • Collegiale Intervisie
 • Intercollegiale Intervisie