AOV bindend advies

Heling & Partners, ook voor bindend advies

Partijen zijn het bij particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen soms niet eens over de vastgestelde mate van arbeidsongeschiktheid. Dan kan een onafhankelijke arbeidsdeskundige worden ingeschakeld om de mate van arbeidsongeschiktheid bindend te laten bepalen. Hiertoe verstrekken de partijen (opdrachtgevers) een opdracht aan de arbeidsdeskundige van Heling & Partners. Deze opdracht kan bijvoorbeeld bestaan uit:

  • het bepalen van de mate van arbeidsongeschiktheid van de verzekerde;
  • het begeleiden van de verzekerde bij het treffen van voorzieningen ter bevordering van diens arbeidsgeschiktheid;
  • het verbeteren van de re-integratie van de verzekerde;
  • arbeidsplaatsen en arbeidsomstandigheden inrichten ter voorkoming van verdere arbeidsongeschiktheid van de verzekerde.

De mate van arbeidsongeschiktheid wordt uiteindelijk vastgesteld op basis van de polisvoorwaarden die voor de verzekerde van toepassing zijn.