Bedrijfseconomisch advies

Onze bedrijfseconomen houden zich bezig met de beantwoording van de volgende vragen
  • Welke invloed heeft letselschade gehad op de resultaten van de onderneming van een letselschadeslachtoffer?
  • Wat betekent dat voor het heden en de toekomst?
  • Wat is het verlies arbeidsvermogen van de zelfstandig ondernemer na hem/haar overkomen letsel?

 

De bedrijfseconomen van Heling & Partners
Na ontvangst van de opdracht neemt de bedrijfseconoom contact op

Onze bedrijfseconomen zijn Han Eshuis en Gerard Dietvorst. Vooraf hebben zij contact met de partijen en de persoon in kwestie. Doorgaans wordt er een bezoek aan de betrokken cliënt gebracht om nadere informatie te verkrijgen. Aansluitend zoekt de bedrijfseconoom branche-informatie op en voert hij een financiële analyse uit. De basis hiervoor zijn onder andere de beschikbare jaarcijfers en aangiftes Inkomstenbelasting. Dit alles leidt tot een bedrijfseconomische rapportage.

In deze rapportage wordt de onderneming van de cliënt bedrijfseconomisch in kaart gebracht.
Er worden vergelijkingen met de markt opgesteld. Ten slotte wordt een hypothetische ontwikkeling van het bedrijf geschetst op basis van onder andere marktontwikkelingen wanneer een ongeval niet zou hebben plaatsgevonden.

Een voorbeeld van een bedrijfseconomische rapportage vindt u hier: Heling & Partners – Voorbeeldrapport bedrijfseconomische analyse.

Daarnaast kunnen wij een bedrijfseconomische quickscan uitvoeren

Handig om in te zetten kort na een ongeval van een zelfstandige ondernemer. Binnen een maand is er dan meer inzicht in de financiële impact van het ongeval. Meer informatie over een bedrijfseconomische quickscan vindt u hier: Heling & Partners – Informatie BE quickscan en leest u in bijgaand artikel: LetselschadeNEWS jaargang 10 – nummer 37 – winter 2020. Uiteraard kunnen we u hierover in een persoonlijk gesprek meer vertellen. U kunt contact opnemen met Han Eshuis of Gerard Dietvorst.