Loopbaanadvies

Jan RidderLoopbaanadvisering is het begeleiden van personen in hun functie en hun loopbaan

Dit kan variëren van heroriëntatie op de loopbaan, coaching in de eigen functie, re-integratie tot outplacement. Jan Ridder is onze loopbaanadviseur. Hij kan ook beroepskeuzetesten afnemen.

 

Loopbaanadviestrajecten worden veelal ingezet wanneer mensen toe zijn aan een nieuwe uitdaging

Dit kan zowel zijn bij de eigen werkgever in een andere, nieuwe functie, maar ook bij een andere werkgever in een nieuwe baan. Ook komt het voor dat iemand op zoek is naar een heel ander beroep of gaat starten als zelfstandig ondernemer. Om een goed zelfbeeld te krijgen over kansen en mogelijkheden en voor het realiseren van eigen plannen kan deskundige ondersteuning zinvol zijn.

Ook wanneer personen al enige tijd ziek zijn en daarmee uit het arbeidsproces zijn geraakt, is het vaak niet eenvoudig om de draad richting werk weer op te pakken. Ondersteuning van een loopbaanadviseur kan daarbij uitkomst bieden. Dit kan op diverse verschillende manieren zowel voor wat betreft begeleiding bij de re-integratie als bij het maken van een re-integratieplan.

Daarnaast komt loopbaanadvisering en loopbaanbegeleiding naar een nieuwe baan voor bij outplacementtrajecten. Personen die een outplacement doen hebben meestal nog een baan, maar raken deze op korte termijn kwijt, bijvoorbeeld wegens reorganisatie of ten gevolge van een arbeidsconflict.

 

Loopbaanadvisering is vooral het bevorderen van zelfsturing

Het heeft als doel effect op de langere termijn. Hierbij is het belangrijkste uitgangspunt de vraag wie de persoon in kwestie is en wat hij of zij verlangt te doen in zijn of haar werkend leven. Pas daarna komen vaardigheden die iemand heeft en de mogelijkheden op de arbeidsmarkt aan de orde. Als iemand goed weet wie hij is en wat hij wil betekenen, is de vertaalslag naar concreet werk eerder een vanzelfsprekendheid. Let wel: er wordt geen baan voor de persoon in kwestie gezocht, dat doet deze zelf. De loopbaanadviseur geeft wel doorlopend tips en advies en samen worden de inspanningen en het resultaat besproken.

Een uitgebreid loopbaanonderzoek bestaat uit 7 gesprekken
  1. Oriënterend gesprek: oriëntatie en afstemming van vraag en aanbod met betrokkene. Deze krijgt vooraf opdracht zijn CV te actualiseren. Dit wordt tijdens het gesprek doorgenomen.
  2. Intakegesprek: inventarisatie van de loopbaan en de levensloop; verfijning van de doelstelling, uitwerken van opdrachten.
  3. Biografiegesprek: opmaken van de ervaringen tot nu, doornemen van de persoonlijke leer-, levens- en werkervaringen. Thema’s, valkuilen en uitdagingen bepalen. Er worden opdrachten gemaakt met betrekking tot bepaling van zingeving en vitaliteit.
  4. Eerste koersgesprek: verdere inventarisatie van kwaliteiten en van persoonlijke ijkpunten voor zingeving en vitaliteit. Er worden verdiepende en maatwerkopdrachten gemaakt.
  5. Tweede koersgesprek: valkuilen vertalen in uitdagingen en het bepalen en uitzetten van drijfveren. De uit te voeren opdrachten zijn gericht op de arbeidsmarkt.
  6. Derde koersgesprek: vaststelling van de koersbepaling richting de arbeidsmarkt, er wordt bepaald wat voor betrokkene het meest aansprekende beroep c.q. branche is. Er wordt een eigen actieplan gemaakt.
  7. Rapportbespreking.

Afstemming met betrokkene van de eindrapportage aan de opdrachtgever en bespreking van het actieplan. Er wordt gewerkt aan het concreet uitwerken van het actieplan onder begeleiding van de loopbaanadviseur.

Tijdsinvestering

Het uitgebreide loopbaanonderzoek omvat ongeveer 4 maanden waarin het oriëntatie- en het intakegesprek elk 1 uur en de overige gesprekken 2 uren zullen duren. Desgewenst kan halverwege het traject een schriftelijk tussenverslag worden uitgebracht. Wij streven ernaar om de gesprekken te laten plaatsvinden in een zakelijke ruimte die van tevoren door ons in overleg met de persoon in kwestie wordt uitgezocht.