Medisch advies

Heling & Partners heeft de rol van onafhankelijke partij in de letselschade-, AOV- en werkgeverszaken

Wij weten al sinds jaar en dag wat het is om om te gaan met vaak tegenstrijdige belangen. Het inzetten van één medisch adviseur zorgt voor kortere doorlooptijden, kostenbesparing en zet het slachtoffer centraal. Uiteraard werken wij privacyproof. Onze medisch adviseurs zijn verspreid over heel Nederland.

 

Het medisch advies door onze onafhankelijk medisch adviseur kan bestaan uit:
 • Opstellen van een Functionele Mogelijkhedenlijst (FML) op basis van medische stukken en eigen medisch onderzoek (consult).
 • Opstellen van een medisch portret (beschrijven van de actuele medische situatie, de medische voorgeschiedenis, onderzoeksbevindingen, een beschouwing en conclusie) op basis van medische stukken en eigen medisch onderzoek (consult).
 • Op verzoek kan inhoudelijk medisch advies worden gegeven aan het slachtoffer, de verzekerde en/of opdrachtgevers over het behandeltraject. Ook bemiddeling voor verdere behandeling om sneller tot een optimaal behandeltraject te komen is mogelijk.

 

Waarom medisch advies van Heling & Partners?
 • Kortere doorlooptijden
 • Besparing van kosten
 • Slachtoffer centraal
 • Privacyproof
 • Landelijke dekking

Medisch advies van Heling & Partners betekent:
 • Kortere doorlooptijden. Na het verstrekken van de opdracht zal het traject maximaal 4 weken in beslag nemen. Dit is exclusief de tijd die gepaard gaat met het inzage-, correctie- en blokkeringsrecht. Tevens zal het feit dat er slechts 1 medisch adviseur is in plaats van 2 medisch adviseurs (een van de belangenbehartiger en een van de verzekeraar) een tijdsbesparing opleveren. Discussies over facetten van de belastbaarheid tussen de medisch adviseurs wordt vermeden. Partijen conformeren zich namelijk vooraf aan de op deze wijze vast te stellen belastbaarheid. Door snellere duiding van de medische beperkingen zijn vervolgacties, zoals re-integratie, meer kansrijk. In een kortere periode wordt de afstand tot de arbeidsmarkt niet nog groter.
 • Besparing van kosten. Waar 1 medisch adviseur wordt ingeschakeld in plaats van 2 worden natuurlijk direct kosten bespaard. Het grootste kostenvoordeel zit in de vergroting van de kans op re-integratie door de tijdwinst. Hierdoor worden de kansen op het optimaler benutten van de resterende verdiencapaciteit vergroot. Hiermee kan onze onafhankelijk medisch adviseur een bijdrage leveren aan de schadebeperking.
 • Slachtoffer centraal. Met het medisch advies heeft Heling & Partners een compleet dienstenpakket onder één dak, om het slachtoffer na een ongeval bij te staan en verder te helpen. Er kan snel geschakeld worden tussen de diverse disciplines die wij aanbieden. Er gaat dan weinig tijd verloren aan communicatie, zoals vaak gebeurt als dienstverleners van verschillende organisaties zaken op elkaar moeten afstemmen. Wij houden ons echter niet bezig met de schaderegeling.
 • Privacyproof. Het op correcte wijze omgaan met persoonsgegevens van het slachtoffer/de verzekerde in het algemeen en medische gegevens in het bijzonder staat in al ons handelen centraal. Wij hebben onze procedures zo ingericht dat wij voldoen aan de gedragscodes die van toepassing zijn in ons werkveld.
 • Landelijke dekking. Onze medisch adviseurs zijn verspreid over heel Nederland.
Na het verstrekken van de opdracht ontvangt u van ons een bevestiging
 • Vervolgens maakt de medisch adviseur een afspraak met het slachtoffer/de verzekerde voor een consult en vragen wij stukken op bij de behandelende sector. Wij zien toe op de correcte toepassing van inzage-, correctie- en/of blokkeringsrecht. Het is voor de medisch adviseur noodzakelijk om het slachtoffer/de verzekerde zelf te zien en/of een medisch onderzoek te verrichten alvorens tot verregaande uitspraken te komen over zijn/haar gezondheid, belasting dan wel belastbaarheid. Dit is conform de uitspraak van de Centrale Tuchtraad in april 2012.
 • Het conceptrapport wordt vervolgens toegestuurd aan partijen. Reacties van partijen worden door de medisch adviseur verwerkt.
 • Ten slotte verstuurt ons Secretariaat Medisch Advies de definitieve rapportage aan partijen. In dit proces bewaken wij de voortgang, de privacy en de afgesproken doorlooptijden.

Een opdracht voor onafhankelijk medisch advies kunt u schriftelijk insturen t.a.v. ons Secretariaat Medisch Advies, Postbus 533, 9400 AM Assen of mailen naar sma@heling.nl. Voor eventuele vragen of om zaken af te stemmen of toe te lichten kunt u contact opnemen met Richard Heling (06 – 51 57 57 05) of Max Bentum (06 – 51 57 57 06).