Talent Motivatie Analyse

De TMA-methode staat voor: Talent Motivatie Analyse

Het is een instrument voor een diagnose voor talenten- en persoonlijkheidsonderzoek. Als het ware worden de denkprocessen waaruit het gedrag voortvloeit in kaart gebracht. Daarmee wordt een ‘blauwdruk’ van de kandidaat gemaakt.

 

Mensen zijn het meest gemotiveerd, effectief en succesvol in werk dat het dichtst bij hun ware aard ligt

Want mensen functioneren het best, leren het snelst, komen zelf in actie en zijn het meest betrokken als ze werk doen dat in dezelfde richting gaat als hun drijfveren en talenten en hun cognitieve capaciteiten en competenties. Onze TMA-professionals kijken vooral naar welke aanleg voor competenties en  voorkeursgedrag al bij mensen aanwezig is. Daar maken zij optimaal gebruik van. Oftewel: zij activeren mensen vanuit een positieve benadering en vanuit hun intrinsieke motivatie. De TMA-methode zet de persoon centraal. Daarbij geeft de talentrapportage inzicht in de persoonlijke voorkeur van een kandidaat rondom zijn/haar ideale werkomgeving en management, effectief communicatiegedrag en leer- en ontwikkelstijl.

 

Onze TMA-professionals zijn (v.l.n.r.): Anja Vruggink, Caroline Riksten, Ermie van Tiel en  Jan Ridder.

Anja VrugginkCaroline Riksten Ermie van Tiel Jan Ridder

 

 

 

 

De TMA-methode gebruikt een wetenschappelijk gevalideerde werkwijze die binnen de kaders van dit vraagstuk de volgende analyses kan bevatten:

 • TMA Talentenanalyse
 • Talent- en competentiepaspoort
 • 0-90-360 graden-feedback analyse
 • TMA Teamanalyse
 • TMA Capaciteitenanalyses
 • Beroepssectoren en Activiteiten Interesse Analyse (BAIA)
 • TMA Career Advisor

 • TMA Talentenanalyse is een uniek instrument waarbij door middel van een interactieve methode de (22) drijfveren, (44) talenten en de ontwikkelmogelijkheden van een kandidaat in kaart worden gebracht. Het is daarmee een diagnostisch instrument voor talenten en persoonlijkheidsonderzoek.
 • Talent- en competentiepaspoort. Door middel van het maken van de TMA-talentenanalyse krijg je inzicht in de ontwikkelbaarheid van de 53 competenties die de TMA-methode biedt. Er wordt onderscheid gemaakt tussen makkelijk, redelijk en moeilijk ontwikkelbare competenties.
 • 0-90-360 graden-feedback analyse. 360 graden-feedback is het instrument op het gebied van beoordeling en ontwikkeling van medewerkers voor het meten van competenties. Bij dit instrument gaat het om het genereren van feedback door een aantal personen met een verschillend perspectief op het gedrag van de beoordeelde persoon. Het doel is om een zo breed mogelijk beeld te schetsen van het huidige gedrag in de werksituatie. De TMA-methode faciliteert 360 graden-feedback met de competenties die binnen de TMA-methode gehanteerd worden.
 • De TMA Teamanalyse verzamelt de TMA-profielen van teamleden en genereert een overzichtelijk rapport dat direct inzichtelijk en bespreekbaar maakt waar de knelpunten en de sterke punten van het team liggen. De uitkomst geeft informatie over de leider en de verschillende leden van het team en leidt tot een betere balans en betere prestaties van het team.
 • De TMA Capaciteitenanalyses zijn bedoeld voor personen met een leeftijd vanaf 16 jaar vanaf mbo-niveau. De analyses geven een goed beeld van het cognitieve capaciteitenniveau van de kandidaat. De volgende onderdelen zijn beschikbaar: logisch figuurlijk inzicht, cijfermatig inzicht, logisch taalinzicht, technisch inzicht, controleren en rekenvaardigheid. Normen zijn beschikbaar op mbo- en hbo-/universitair niveau.
 • De Beroepssectoren en Activiteiten Interesse Analyse (BAIA) is er voor personen vanaf 14 jaar van havo- tot en met universitair niveau. Deze analyse geeft aan in welke sectoren en in welke werkgerelateerde activiteiten iemand geïnteresseerd is.
 • Met de TMA Career Advisor kan een persoonlijk beroepskeuzeadvies worden gegeven op basis van de talenten en de beroepssectoren en Activiteiten Interesse Analyse. De Career Advisor combineert alle persoonlijke gegevens van een kandidaat (competenties, talenten, voorkeur beroepssector), wat vervolgens leidt naar mogelijk interessante beroepen. Deze bevat meer dan 4.000 beroepen variërend van basis- tot universitair niveau.
 Per beroep zijn het niveau, de activiteiten, de competenties en de talenten toegelicht. Van alle beroepen is bovendien aanvullende informatie op te vragen, zoals waar worden de opleidingen gegeven. Met één muisklik zijn per beroep de bestaande vacatures op te vragen. De vacatures kunnen worden weergegeven per gewenste stad of gebied.
Toepassing

De TMA-talentenanalyse wordt toegepast voor selectie-, ontwikkelings-, mobiliteits-, beroepskeuze- en re-integratievraagstukken. Bij Heling & Partners komt het mobiliteitsvraagstuk het meest voor. Op basis van de uitkomsten van de diverse analyses krijgt de kandidaat adviezen ten aanzien van zijn/haar terugkeer naar de arbeidsmarkt. Ook een opleidingsadvies om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten is mogelijk. Hiervoor kunnen wij de volgende instrumenten inzetten:

– TMA Talentenanalyse
– TMA Beroepssectoren en Activiteiten Interesse Analyse (BAIA)
– TMA Career Advisor
– TMA Jobfinder.

Tevens is het mogelijk aanvullend de capaciteitenanalyse in te zetten. Deze analyse moet in een gecontroleerde omgeving worden gemaakt, aangezien een aantal tests onder tijdsdruk zullen worden afgenomen.

Hoe werkt de TMA?

Afhankelijk van de vraag worden de desbetreffende analyses voor de kandidaat online klaargezet. Deze kan hij/zij thuis invullen. Na het invullen van 312 meerkeuzevragen van de TMA-talentenanalyse ontvangt de kandidaat een uitgebreid en objectief rapport over de talenten, competenties en capaciteiten. Deze rapportage dient enerzijds als advies voor de kandidaat en is anderzijds de basis voor de nabespreking. In de TMA-radar wordt de uitslag van de meting in één oogopslag gerapporteerd. Het bijbehorend rapport is haarscherp en uitgebreid.

Voor de nabespreking bezoekt de gecertificeerd TMA-professional van Heling & Partners de kandidaat thuis om de uitkomsten van de rapportage door te nemen.

Voor de gehele TMA-afname, inclusief (een bezoek aan de kandidaat voor) de nabespreking, zal Heling & Partners € 1.025 exclusief btw in rekening brengen.

Wilt u meer informatie over de TMA of zich hiervoor aanmelden?

Onze TMA-professionals Caroline Riksten, Ermie van Tiel, Jan Ridder of Anja Vruggink informeren u graag nader. Zij zijn bereikbaar via ons kantoor op telefoonnummer 0592 – 39 46 46 of per e-mail info@heling.nl.