Zorgschade-advies

Heling & Partners geeft zorgschade-advies

Dit is een totaalaanpak voor letselschadeslachtoffers met een complexe zorgvraag. Het gaat dan over zorg, begeleiding, wonen, welzijn en – indien mogelijk – arbeid of dagbesteding. Ook gaat het om het in kaart brengen en regelen van mobiliteit. Dit vraagt gespecialiseerde deskundigheid en de nodige ervaring, waarover onze professionals beschikken. Bovendien hebben wij kennis van de wettelijke en financiële kaders die van toepassing zijn.

 

Anja VrugginkJoost VeenendaalKim HeitkönigTom Verdonschot

Onze zorgschadedeskundigen brengen de complexe zorgbehoefte van de cliënt in kaart

Anja Vruggink, Joost Veenendaal, Kim Heitkönig en Tom Verdonschot zijn onze deskundigen op dit gebied. Na de inventarisatie regelen zij de gewenste en benodigde zorg. Daarnaast kunnen zij oplossingen op bijvoorbeeld het gebied van wonen en vervoer laten faciliteren.