Over ons

OVER ONS

Heling & Partners is gestart op 1 september 1992 en is opgericht door Jantinus Heling. Hij is sinds de jaren ‘70 arbeidsdeskundige en als één van de eersten is hij als zelfstandig en onafhankelijk arbeidsdeskundige gaan werken met arbeidsongeschiktheids- en letselschadezaken als voornaamste aandachtsgebied. In de jaren daarna vond er een geleidelijke groei van activiteiten en personeelsleden plaats. In 2001 heeft Richard Heling het bureau van zijn vader overgenomen en voortgezet. Heling & Partners heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een stabiele organisatie, die een toonaangevende positie in de verzekeringsbranche op het gebied van arbeidsdeskundig, re‑integratiedeskundig en bedrijfseconomisch advies heeft verworven.

Onze missie
Ons werk is werken aan werk. Het vermogen om te kunnen werken is voor iedereen van groot belang. Door te werken kunnen mensen hun talenten benutten en een zinvolle bijdrage leveren aan de samenleving. Samenwerken geeft energie, inspiratie en plezier. Wij zetten onze expertise in ten behoeve van mensen die door een ongeval hun werk niet meer kunnen doen zoals voorheen. Het bieden van nieuw pespectief door het creeren van passend werk, is onze passie. Wij leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan het welbevinden van mensen na een ongeval.

Onze visie
Wij doen ons werk onafhankelijk. Wij geloven dat alle betrokkenen, de client en zijn belangenbehartiger, de werkgever en de aansprakelijkheidsverzekeraar een parallel belang hebben: een zo goed en snel mogelijke rehabilitatie van de client. Dankzij onze specialistische kennis en ervaring, een nuchtere en zakelijke aanpak, de overtuigingskracht van onze mensen en onze professionele manier van werken, kunnen wij hoge kwaliteit leveren. Wij zijn een organisatie die zich blijft ontwikkelen en verbeteren. Daarom is Heling & Partners in ruim twintig jaar uitgegroeid tot een van de grootste expertisebureaus in ons vakgebied.

Onze aanpak
Wij werken op de manier die onze clienten, opdrachtgevers en samenwerkingspartners graag van ons willen zien. Wij behandelen geen dossiers, maar werken samen met mensen. Wij communiceren respectvol en besteden aandacht aan emoties. Wij werken met volle overtuiging, met geloof in talenten van mensen en met vertrouwen in ieders goede intenties. Wij doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. Afspraak is afspraak. Deze menselijke en tegelijk zakelijke manier van werken geeft rust, continuiteit en zekerheid aan alle betrokkenen.


Login