Over ons

De Heling-aanpak. Wat is dat?

Wij behandelen geen dossiers, maar werken samen met mensen. We communiceren respectvol en besteden aandacht aan emoties. Wij werken met volle overtuiging, met geloof in talenten van mensen en met vertrouwen in ieders goede intenties. Kortom: we werken op de manier die onze cliënten, opdrachtgevers en samenwerkingspartners graag van ons zien.

Team Heling & Partners
Onze medewerkers houden hun vakkennis bij

Onze buitendienstmedewerkers bezoeken jaarlijks meerdere landelijke/regionale bijeenkomsten/congressen van de NVvA (Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen) en andere vakgerichte symposia en bijeenkomsten. Ook nemen zij deel aan onderlinge toetsingsbijeenkomsten (intervisie) met arbeidsdeskundigen en zorgschadedeskundigen. Onze binnendienstmedewerkers volgen ook regelmatig scholing op hun vakgebied.

Afspraak is afspraak

Wij doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. Deze menselijke en tegelijk zakelijke manier van werken geeft rust, continuïteit en duidelijkheid aan alle betrokkenen.

Cliënte van Kim Heitkönig vertelt haar verhaal

Onze arbeidsdeskundige Kim Heitkönig heeft de begeleiding verzorgd van Nicolette Folkers Haar overkwam in 2012 bij het paardrijden een ongeval met ingrijpende gevolgen Zij vertelt haar verhaal in de...

Nieuwe buitendienstcollega bij Heling & Partners

Op 1 juni 2021 is Iddo Schotanus in dienst gekomen als onze nieuwe buitendienstcollega Iddo is registerarbeidsdeskundige en zal bij Heling & Partners werkzaam zijn in de begeleiding en...

Nieuwe collega in de buitendienst

Per 1 april 2021 start Ruth Ravesteijn in de buitendienst bij Heling & Partners Zij is geregistreerd en gecertificeerd arbeidsdeskundige en zal zich in letselschadezaken bezighouden met de...