Geschiedenis

Heling & Partners is gestart op 1 september 1992 en is opgericht door Jantinus Heling. Hij is sinds begin jaren 70 arbeidsdeskundige en als één van de eersten is hij als onafhankelijk en volledig zelfstandig arbeidsdeskundige gaan werken met arbeidsongeschiktheids- en letselzaken als aandachtsgebied. Naderhand zijn daar bedrijfseconomische en personeelsadviezen bijgekomen.

Er is gestart onder de naam Ing. J.M. Heling & Partners CV en het bureau was gevestigd in de eigen woonplaats, Rolde. Vanaf het begin waren Jantinus en Pauline Heling er werkzaam. In 1994 vond verhuizing naar Assen plaats en in 1996 werd het huidige pand aan de Aar 1 in gebruik genomen.

Korte tijd na de start konden vanwege groei van de activiteiten al collega’s worden aangenomen. In de jaren daarna vond er een geleidelijke groei van de activiteiten en het daarmee verband houdende personeelsbestand plaats. Naast kwaliteit is de doelstelling altijd geweest een goede bereikbaarheid en spreiding van de buitendienstmedewerkers over het gehele land. Op deze wijze vond expansie van het bureau plaats.

De naam van het bedrijf werd in 1995 Heling & Partners BV.

In 2001 heeft de tweede generatie, in de persoon van Richard Heling, het bureau overgenomen en voortgezet. Ons pand is in 2009 geheel en ingrijpend verbouwd en vernieuwd en kan als basis dienen voor een groot aantal jaren.

Heling & Partners heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een stabiele organisatie die een duidelijke positie in de verzekeringsbranche op het gebied van arbeidsdeskundig, re‑integratiedeskundig en bedrijfseconomisch advies heeft verworven. We zien de toekomst positief tegemoet en hebben als doel onze dienstverlening nog jaren aan onze opdrachtgevers te kunnen aanbieden. Het draait bij ons om mensen en de mogelijkheden in werk, zowel voor onze klanten als voor onszelf. Daar willen wij aan blijven werken.


Login