Missie en Visie

Onze missie

Onze missie is werken aan werk. Het vermogen om te kunnen werken is voor iedereen van groot belang. Door te werken kunnen mensen hun talenten benutten en een zinvolle bijdrage leveren aan de samenleving. Samenwerken geeft energie, inspiratie en plezier. Wij zetten onze expertise in ten behoeve van mensen die door een ongeval hun werk niet meer kunnen doen zoals voorheen. En ten behoeve van organisaties die als gevolg van een arbeidsongeschikte medewerker voor bedrijfseconomische uitdagingen komen te staan. Het bieden van nieuw perspectief door het creëren van passend werk, is onze passie. Wij leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan het welbevinden van mensen na een ongeval en aan de continuïteit van organisaties.

Onze visie

Wij doen ons werk onafhankelijk. Wij geloven dat alle betrokkenen, de cliënt of verzekerde, de betrokken verzekeraar, de belangenbehartiger, de werkgever en andere stakeholders een parallel belang hebben: een zo goed en snel mogelijke rehabilitatie of beoordeling van de cliënt. Dankzij onze specialistische kennis en ervaring, een nuchtere en zakelijke aanpak, de overtuigingskracht van onze mensen en onze professionele manier van werken, kunnen wij hoge kwaliteit leveren. Wij zijn een organisatie die zich blijft ontwikkelen en verbeteren. Daarom is Heling & Partners (opgericht in 1992) inmiddels uitgegroeid tot een van de grootste expertisebureaus in ons vakgebied.

De Heling-aanpak

Wij werken op de manier die onze cliënten, opdrachtgevers en samenwerkingspartners graag van ons willen zien. Wij behandelen geen dossiers, maar werken samen met mensen. Wij communiceren respectvol en besteden aandacht aan emoties. Wij werken met volle overtuiging, met geloof in talenten van mensen en met vertrouwen in ieders goede intenties. Wij doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. Afspraak is afspraak. Deze menselijke en tegelijk zakelijke manier van werken geeft rust, continuïteit en zekerheid aan alle betrokkenen.


Login