Managementteam

Het Managementteam van Heling & Partners

Richard Heling, Max Bentum, Trees Nolden, Anna van Dijken en Ina Reinders vormen samen het Managementteam (MT) van Heling & Partners. Samen zorgen zij voor de aansturing van het bedrijf in strategische en operationele zin.

Richard en Max richten zich daarbij vooral op de buitendienst, de acquisitie en het relatiebeheer in de meest brede zin van het woord. Office manager Trees geeft leiding aan onze secretaresses en receptionistes. Anna stuurt de collega’s op de financiële administratie aan en Ina verzorgt de beleids- en beheersmatige werkzaamheden op personeelsgebied voor alle medewerkers van Heling & Partners.

Samen zetten de MT-leden het beleid van en in de organisatie uit

Hierbij kijken zij naar de korte en middellange, maar zeker ook naar de langere termijn. Onafhankelijkheid en continuïteit zijn de sleutelwoorden bij Heling & Partners.