Nevenactiviteiten

Naast hun werkzaamheden bij Heling & Partners zijn onze medewerkers ook op andere wijze op ons vakgebied actief:

Erwin Audenaerde Docentschappen:
– Nibe-SVV opleiding tot arbeidsdeskundige- OSR opleidingen: 1. Basiscursus Letsel en 2. Middelzwaar letsel

– Heling & Partners opleidingen: 1. Belasting-belastbaarheid en 2. Niet-aangeboren hersenletsel

– SRA: Trainer bij cursus Morele Besluitvorming

Bestuurswerk:
– Vertegenwoordiger van de arbeidsdeskundigen in het platform van De Letselschade Raad
– Lid van diverse werkgroepen, zoals handreiking omgaan met persoonsgegevens en projectleider ZZP in opdracht van de LSR

Presentaties:
Over werkgerelateerde zaken, zoals participatie-aspecten bij dwarslaesie slachtoffers, NAH en wettelijke regelingen

Gerard Dietvorst Docent complex letsel voor het Instituut voor Juridische Opleidingen
Han Eshuis Docent complex letsel voor het Instituut voor Juridische Opleidingen
Marie-José Paulussen Actief binnen de NVvA omtrent verdere professionalisering van de arbeidsdeskundige beroepsgroep
Docent opleiding tot arbeidsdeskundige bij Saxion
Docent opleiding tot arbeidsdeskundige bij Scolea
Max Bentum Voorzitter regiocommissie Noord-Oost van de NVvA
Peter Hulsen Lid Centraal Arbeidsdeskundig Tuchtcollege SRA
Docent opleiding tot arbeidsdeskundige bij Scolea
Lid van de Werkgroep passende arbeid bij de NVvA
Co-trainer opleiding belasting-belastbaarheid Heling & Partners opleidingen
Richard Heling Voorzitter van de stuurgroep van het platform AOV en Letsel van de NVvA
Wil van Gelderen Examinator opleiding tot arbeidsdeskundige bij Nibe-SVV

Login