Oud-medewerkers

Op deze pagina vindt u de collega’s van wie we inmiddels afscheid hebben genomen omdat ze bijvoorbeeld met pensioen zijn gegaan. Ze blijven echter bij Heling & Partners horen.

 

Ynke de Jong
Ynke de Jong

Op 1 december 2003 is Ynke bij Heling & Partners komen werken. In eerste instantie als medewerker secretariaat en later is ze doorgestroomd naar de buitendienst. Ze heeft in die periode haar (tweede) HBO-opleiding voltooid en de opleiding tot arbeidsdeskundige afgerond. Ze heeft haar sporen bij onze organisatie dus meer dan verdiend! Met ingang van 1 april 2021 is Ynke gestopt met werken, waardoor er ruimte ontstaat voor andere leuke dingen. We gunnen haar een heel fijne tijd met Geert en haar kinderen en kleinkinderen!

Jantina Wennink
Jantina Wennink

Sinds 11 juni 2001 heeft Jantina bij Heling & Partners op de financiële administratie gewerkt. Daar heeft ze diverse werkzaamheden voor de boekhouding verricht en vele, vele facturen gemaakt en verzonden. Met ingang van 1 mei 2019 is zij gestopt met werken en is ze met pensioen gegaan. We hebben haar gezamenlijk ‘uitgezwaaid’ en wensen haar en haar man Herman een fijne tijd toe!

Jack Siahaija

Op 1 januari 2018 is onze huismeester Jack Siahija met welverdiend pensioen gegaan, nadat hij meer dan 20 jaar verantwoordelijk is geweest voor het gebouwenbeheer, de koffie- en theevoorziening, voorraadbeheer, onderhoud en de schoonmaak. Daarnaast fungeerde hij af en toe als chauffeur voor Richard Heling. We wensen Jack een heel goede pensioentijd toe, samen met zijn vrouw, de kinderen en de kleinkinderen!

An Meertens

Meer dan 20 jaar (van mei 1996 tot en met december 2016) is An Meertens op het secretariaat bij Heling & Partners werkzaam geweest. Daarin heeft ze haar sporen meer dan verdiend in de secretariële ondersteuning van Jan Pigge en Peter Hulsen, maar ook voor andere collega’s. An, heel erg bedankt voor alles wat je voor Heling & Partners hebt betekend. Vanzelfsprekend wensen we je heel veel succes met ‘An Schrijft’!

Jan Pigge

Jan werkte vanaf 1997 bij Heling & Partners in AOV, letselzaken en werkgeverszaken. Voorts hield hij zich bezig met de beoordelingen van zelfwerkzaamheid en huishoudelijke arbeid, alsmede analysezaken en arbeidsdeskundige beoordelingen in letselzaken ten behoeve van rechtbanken. Op 1 oktober 2016 heeft hij zijn werkzaamheden als arbeidsdeskundige bij Heling & Partners beëindigd en is hij met pensioen gegaan. We zeggen Jan hartelijk dank voor alles wat hij voor Heling & Partners heeft gedaan en wensen hem alle goeds toe!

Hetty Schuil

In 1999 is Hetty in dienst getreden bij Heling & Partners als allround re-integratiedeskundige. Begeleiding en re-integratie van letselschadeslachtoffers met diverse letsels behoorden tot haar specialismen. In april 2016 is Hetty gestopt met haar werk als re-integratiedeskundige. We hebben Hetty – nadat ze bijna 17 jaar onze collega is geweest – met zijn allen uitgezwaaid. We bedanken haar heel hartelijk voor haar inzet voor Heling & Partners en wensen haar een heel goede tijd toe.

Peter Haest

Peter is sinds 2000 werkzaam geweest bij Heling & Partners in AOV-beoordelingen en re-integratie in letselzaken. Hij heeft vele mensen met een grote en complexe afstand tot de arbeidsmarkt begeleid, zodat ze weer aan het werk konden komen. Met ingang van november 2015 is Peter met pensioen gegaan, waardoor hij zijn tijd (nog meer) kan wijden aan zijn familie en niet te vergeten het golfspel. We danken Peter van harte voor alles wat hij voor Heling & Partners heeft gedaan. We houden vanzelfsprekend contact!

Vera van der Valk

Vanaf 1999 tot en met het voorjaar van 2014 heeft Vera zich als secretaresse ingezet voor Heling & Partners op kantoor Assen. Haar werkzaamheden concentreerden zich met name op de secretariële dienstverlening voor onze buitendienstcollega arbeidsdeskundige Rob de Vree. Nu ze met pensioen is, kan ze zich volop storten op het klussen in huis en het sporten bij de sportschool. Vera, heel erg bedankt voor alles wat je voor Heling & Partners gedaan hebt. We nodigen je bij dezen van harte uit om regelmatig te blijven langskomen voor het lunchwandelen!

Hans Davina

Vanaf 2007 is Hans werkzaam geweest als re-integratiedeskundige bij Heling & Partners. Zijn begeleiding kenmerkte zich door een praktische en pragmatische aanpak. Als gevolg van een chronische ziekte heeft Hans per september 2011 zijn werkzaamheden voor Heling & Partners moeten staken. We danken hem heel hartelijk voor zijn grote inzet voor onze cliënten, opdrachtgevers en voor ons. Maar vanzelfsprekend blijft Hans betrokken bij Heling & Partners!

Wim Senden – in memoriam

Onze collega Wim Senden is op 12 mei 2012 overleden. Intens verdrietig om zijn heengaan, maar met heel veel respect voor de wijze waarop hij zijn ziekte heeft gedragen, hebben wij afscheid van hem moeten nemen. Wim heeft zich vanaf 2004 op zijn eigen onnavolgbare en deskundige wijze ingezet voor ons bedrijf. Wij verliezen in hem een betrokken en zeer gewaardeerde collega. De herinnering aan hem zal blijven voortleven in de prachtige foto’s die hij heeft gemaakt.