Sponsoring

Heling & Partners is een sociale en maatschappelijk betrokken organisatie. Dat laten wij onder andere zien in de sponsoring van:

  • sporters/sportverenigingen;
  • projecten/instanties;
  • evenementen, zowel lokaal als landelijk.