171116-Raadsdag-Wilmar-030Onze collega Erwin Audenaerde is auteur van de Handreiking Zorgschade en inhoudsdeskundige vanuit zijn professie als arbeidsdeskundige. Mevrouw Linda Renders is eveneens auteur van de Handreiking Zorgschade en inhoudsdeskundige vanuit haar professie als ergotherapeut. Beiden zijn lid van de werkgroep Zorgschade vanuit De Letselschade Raad.

In bijgaand artikel in het Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade geven zij hun visie op de situatie waarin door naasten palliatieve zorg wordt verleend en hoe hier in het geval van zorgschade mee omgegaan zou kunnen worden. De Handreiking Zorgschade is hierbij een goede leidraad. De zorgschadedeskundige helpt door zijn objectieve beoordeling van de zorgschade bij het in kaart brengen van voorzieningen en behoeftes, zodat er zorg op maat geregeld kan worden.

Lees hier het hele artikel: TVP Palliatieve zorg door naasten en zorgschade

Lees hier het artikel Nut en noodzaak handreikingzorgschade, ook geschreven door Erwin Audenaerde en Linda Renders.

Linda RendersJAV_160211_419 Erwin