Op 2 november 2016 had Nieuwsuur een item over de huidige situatie in de zorg. Het ging over mensen met een dwarslaesie die (te) lang moeten verblijven in een revalidatiecentrum, omdat gemeenten onvoldoende snel (lees: traag of zelfs niet) handelen bij het aanpassen van woningen of het zoeken naar geschikte woningen. Aan het woord zijn onder meer revalidatieartsen Christof Smit van Reade in Amsterdam en Dorine Spijkerman van Rijndam in Rotterdam. Met deze artsen heeft onze collega Joost Veenendaal in de afgelopen periode veelvuldig overleg gehad over deze materie. Helaas geldt het niet alleen voor mensen met een dwarslaesie.

Niet alleen de traagheid van de Wmo, maar ook de strengere toelatingseisen van de Wlz in verhouding tot destijds in de AWBZ zijn debet aan deze problematiek. Een indicatie voor een verpleeghuis (al is het maar ter overbrugging/kortdurend eerstelijns verblijf) wordt veel minder snel afgegeven door het CIZ. Meer mensen zullen dus andere opvang moeten zoeken ter overbrugging. In onze praktijk kan de aansprakelijke verzekeraar hierin mogelijk iets betekenen. Echter, eerst is de Wmo aan zet voor een verblijfsindicatie (bijvoorbeeld in een zorghotel), aangevuld met zorg vanuit de zorgverzekering(swet). Soms een heel gepuzzel, maar wij kunnen daar zeker een belangrijke rol vervullen in deze kwesties.

Zie voor meer informatie de site van de NOS: http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2140988-patienten-met-dwarslaesie-onnodig-lang-opgenomen.html

Zie voor de uitzending http://www.npo.nl/nieuwsuur/02-11-2016/VPWON_1248632 (vanaf 17 minuten vanaf het begin).