Jan Ridder

  Emmeloord & Ouderkerk a/d Amstel
06 - 25 08 50 60
Gecertificeerd registerarbeidsdeskundige, loopbaanadviseur en gecertificeerd TMA-methode professional

Vanaf januari 2002 ben ik werkzaam als arbeidsdeskundige bij Heling & Partners. In de loop van de jaren heb ik ruime ervaring opgedaan in het begeleiden van mensen. Ik heb hiervoor opleidingen gevolgd op het gebied van loopbaancoaching en NLP. Verder verricht ik arbeidsdeskundige onderzoeken op het gebied van letselschade en AOV. Inmiddels ben ik TMA-gecertificeerd, zodat ik de TMA-methode (talent motivatie analyse) kan toepassen.

Ik zie het als een uitdaging om mensen met letsel te begeleiden, zodat zij weer in staat worden gesteld arbeid te gaan verrichten. Het inspireert mij dat mensen ondanks een ongeval en lichamelijke tegenslag toch weer de draad oppakken.

Binnen onze organisatie zet ik me als bestuurslid in voor onze Personeelsvereniging.

terug naar overzicht


Login