Peter Hulsen

  Arnhem
06 - 54 25 49 13
Gecertificeerd registerarbeidsdeskundige en geregistreerd gerechtelijk deskundige

In 1995 ben ik als arbeidsdeskundige aan de slag gegaan, sinds 2004 werk ik als zodanig bij Heling & Partners in zaken die te maken hebben met letselschade en/of particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Ik heb mij gespecialiseerd in beoordelingen van verlies aan arbeidsvermogen, zelfwerkzaamheid en huishoudelijke arbeid, diverse AOV-claimbeoordelingen, bezwaar- en (hoger) beroepzaken in sociale wet- en regelgeving, arbeidsre-integratie van loontrekkenden, het coachen en begeleiden van arbeidsongeschikte ondernemers en overige analysevraagstukken.

Ook heb ik veel ervaring in opdrachten in het kader van bindend advies, arbitrage, second opinion en benoeming als gerechtelijke deskundige ten behoeve van voorlopige deskundigenberichten en in procedures, zowel in civiele zaken voor Rechtbank en Gerechtshof als voor de Centrale Raad van Beroep. Daartoe ben ik sinds 2005 geregistreerd als gerechtelijk deskundige bij het Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen (LRGD). Bij al deze activiteiten werk ik nauw samen met mijn assistente in de binnendienst, Jeanet Heijmans.

Naast mijn werk bij Heling & Partners ben ik lid van het Centraal Arbeidsdeskundig Tuchtcollege van de Stichting Register Arbeidsdeskundigen en docent aan de opleiding tot arbeidsdeskundige van Scolea. Tevens heb ik zitting in de arbeidsongeschiktheidskamer en re-integratiekamer van Het Letselhuis.

LRGD

 

 

 

 

terug naar overzicht


Login