Tom Verdonschot

  Asten
06 - 50 73 27 65
Gecertificeerd registerarbeidsdeskundige

Ik werk sinds 2003 als arbeidsdeskundige en ben in 2007 geregistreerd en gecertificeerd. Sinds 2010 werk ik bij Heling & Partners. Mijn werkgebied is overwegend Zuidoost-Nederland.

Binnen Heling & Partners ben ik voornamelijk werkzaam in personenschade. Ik houd mij onder andere bezig met re-integratie, regieserviceopdrachten zoals woonhuisaanpassingen (de algehele regie voeren en de cliënt/naasten ontzorgen daar waar het gaat om contacten met aannemers en dergelijke), voorzieningen vanuit het UWV, Wmo, et cetera. Daarnaast advisering over bezwaar- en beroepzaken in sociale wet- en regelgeving, beoordelingen van verlies aan arbeidsvermogen, zelfwerkzaamheid en huishoudelijke arbeid, beoordelingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter voor wat betreft spoor 1 en spoor 2 re‑integratiemogelijkheden. Verder ben ik actief in het beoordelen van de mate van arbeidsongeschiktheid in bijvoorbeeld AOV of woonlastenverzekeringen.

terug naar overzicht


Login