Op 8 april 2014 was Heling & Partners, samen met Verschoof Wagenaar Wervelman Advocaten, in het schitterend gelegen Antropia te Driebergen gastheer voor relaties uit de letselschadebranche, AOV-verzekeraars en werkgevers. Het thema dat werd behandeld was Ziekte en Fraude in de meest brede zin.

Voor een zaal met circa 90 deelnemers beten Marina Verschoof en Renske Wagenaar het spits af en hielden gezamenlijk een presentatie. Zij gingen dieper in op het gegeven ‘zieke werknemer’ en wat dit voor gevolgen heeft voor de werknemer enerzijds, en de werkgever c.q. de letselschadepartijen anderzijds.

Vervolgens nam Charles van Ek het woord en ging nader in op de rol van de arbeidsdeskundige in letselschadezaken en AOV-vraagstukken. Hij gaf tevens ‘de zaal’ het woord waarna een discussie volgde.

Aansluitend hield de heer Wervelman een boeiend betoog over de juridische gevolgen van het fraude plegen c.q. het niet meewerken aan re-integratie.

Onder het genot van een hapje en een drankje werd nog even gezellig nagepraat.