Wat doet een arbeidsdeskundige?

Een arbeidsdeskundige is gespecialiseerd op het gebied van mens, arbeid en inkomen. Als iemand een ongeval is overkomen, raakt de balans tussen de drie genoemde factoren verstoord. De arbeidsdeskundige kan beoordelen in welke mate dit het geval is. Het draait om mensen en hun mogelijkheden, in het werk of er buiten.

Als iemand zijn werk niet meer kan uitvoeren na een ongeval, dan stelt de arbeidsdeskundige de mate van arbeidsongeschiktheid vast. Ook kijkt hij naar wat iemand nog wel kan. Als iemand bepaalde taken in en om zijn huis niet meer kan doen, beoordeelt de arbeidsdeskundige in hoeverre. Van het verlies aan zelfwerkzaamheid en benodigde ondersteuning in huishoudelijke taken maakt de arbeidsdeskundige dan een inschatting.

De arbeidsdeskundige kan voorstellen doen voor mogelijke aanpassingen, bijvoorbeeld op een werkplek of in de woning. Hij zal proberen de situatie van voor het ongeval zoveel mogelijk te benaderen. Het is mogelijk dat bepaalde scholing of training wordt ingezet, om de re-integratie in werk te realiseren.