Onze arbeidsdeskundige Cees van de Bovenkamp uit Nijmegen is sinds kort gecertificeerd als ‘Expert Witness’. Het betrof een zaak van een slachtoffer dat in Schotland is aangereden. Cees heeft in het desbetreffende dossier een arbeidsdeskundige beoordeling gedaan inzake de arbeidsmogelijkheden met de genoemde beperkingen. Essentieel voor het mogen optreden als getuige deskundige was erkenning door het Schotse Hof. Dit is gebeurd en nu staat Cees dan ook in het register van gecertificeerde getuige deskundigen voor de Schotse Rechtbank. Hij mag zich nu dan ook Skilled Witness of Expert Witness noemen.

“A skilled witness is a person who through practice, or study, or both, is specially qualified in a recognised branch of knowledge, whether it be art, science or craft”.
Dickson on Evidence, Third Edition, paragraph 398.
Lees hier meer.

Skilled Witness is een term die vroeger in Schotland gebruikt werd; tegenwoordig is in het gehele Verenigd Koninkrijk het begrip Expert Witness gebruikelijker.