AOV zelfstandig ondernemers

Diverse AOV-verzekeraars, assurantieadviseurs en zelfstandig ondernemers schakelen Heling & Partners in

Wij brengen advies uit over:

  • de mate van arbeidsongeschiktheid
  • het beperken van deze mate van arbeidsongeschiktheid
  • het samen met de verzekerde ondernemer zoeken naar oplossingen in zijn/haar bedrijf, zodat de continuïteit van het bedrijf en daarmee het inkomen van de verzekerde is gewaarborgd.

Onze deskundige medewerkers brengen een rapport uit met een goed onderbouwd advies en een duidelijke visie. De belastbaarheid (vastgesteld door een medicus) en de arbeidsdeskundige onderzoeksgegevens liggen hieraan ten grondslag. Ook als er aanvullende informatie nodig is, wordt dat meegenomen.

 

Onze behandelend deskundige neemt contact op met de verzekerde

En, als dit is overeengekomen in het werkprotocol, met de behandelaar van de verzekeraar. Aansluitend wordt een gedegen onderzoek ingesteld.

Op basis van de door de verzekerde afgesloten polis verricht onze deskundige een onderzoek naar de mate van arbeidsongeschiktheid. Hierbij zijn zowel de polis als de vastgestelde belastbaarheid de uitgangspunten.

Daarnaast begeleidt onze deskundige de ondernemer in zijn/haar re-integratietraject. Bij voorkeur binnen zijn of haar eigen onderneming. Ook adviseert onze deskundige over aanpassingen en voorzieningen. Dit heeft als doel de geconstateerde arbeidsongeschiktheid waar mogelijk te beperken.